Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Hur ansöker jag om verksamhetsbidrag och investeringsstöd?

Ansökan görs via blankett och till ansökan behöver du skicka med föreningens senaste årshandlingar såsom:

  • verksamhetsberättelse
  • verksamhetsplan
  • ekonomisk redovisning
  • årsmötesprotokoll
  • revisionsberättelse.

I ansökan till investeringsstöd ska det anges ett sökt belopp som är rimligt och ärligt framställt med det behov föreningen har för stödet. Behovet ska motiveras.

Föreningar behöver ansöka om bidrag innan annonserad sista ansökningsdag. Inkommer ansökan för sent behandlas ansökan om ekonomiskt utrymme finns.