Fortsätt till huvudinnehållet
Vanliga frågor

Under vilken tid sker ansökning av föreningsbidrag?

Ansökning kulturarrangemang:

  • 25 november för arrangemang nästkommande vår (feb-maj)
  • 25 mars för arrangemang under sommaren (juni, juli, augusti, september)
  • 25 augusti för hösten och vinterns arrangemang (oktober-jan)

 

Verksamhetsbidrag och investeringsstöd:

Ansökan för föregående år skall vara Hedemora kommun tillhanda senast den 31 maj innevarande år för att behandlas.