Särskola

Särskolan är en egen skolform. Innan ditt barn kan börja i grundsärskolan gör vi en utredning. Utredningen består av 4 delar, en pedagogisk en psykologisk en medicinsk och en social bedömning. Om utredningen visar att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning hjälper vår elevhälsochef dig vidare i frågan kring en ansökan till särskolan. Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav pga. intellektuell funktionsnedsättning skall tas emot på särskolan för en fortsatt utbildning och så långt det är möjligt motsvara grundskolans utbildning.

Utbildningen hos oss utgår från varje elevs unika förutsättningar och förmågor. Det innebär att eleverna hos oss får ta del av en personligt anpassad utbildning. Vår ambition är att skapa förutsättningar för varje individ att utvecklas maximalt.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-08-08

Rektor
Marith Göransson
0225-345 80
marith.goransson@hedemora.se


Enhetschef
Centrala elevhälsan
Jenny Kämpe
jenny.kampe@hedemora.se