Jämställdhet

Hedemora har haft ett målinriktat arbete för ett jämställt Hedemora länge. Att en liten kommun har ett sånt fokus är ovanligt, men ingen slump. Kommunen har från både politiskt håll och i förvaltningarna sett hur jämställdhetsperspektivet utvecklat och förbättrat verksamheten. Och gett invånarna i Hedemora en bättre plats att bo på. 

 Det är med stor stolthet som vi placerat oss bland de fem finalisterna i Svenska Jämställdhetspriset 2020. Vi vann inte, det gjorde SVT sport, men vi kommer fortsätta det målinriktade arbetet vi haft under lång tid.

- Det är viktigt att jämställdhetsperspektivet ingår i den ordinarie verksamheten, och inte hamnar vid sidan av, säger Annika Strand, kommundirektör, Hedemora kommun.

Det kan vara svårt att integrera perspektivet och för att hjälpa verksamheterna har kommunen utvecklat olika stödmaterial och verktyg. 

- Framsteg  har direkt koppling till mänskliga rättigheter och är för oss som kommun både självklart och samhällsekonomiskt nödvändigt. Det är också en kvalitetsstämpel för Hedemora som kommun. För att sammanfatta det så är det både rätt och smart.

För Hedemoraborna finns många konkreta förbättringar. Föreningsbidraget i kommunen är numera jämställt. Det vill säga att traditionellt kvinnodominerad fritidsverksamhet får lika stort ekonomiskt bidrag som traditionellt manliga verksamheter.

Vidare har just nyanlända kvinnor prioriterats och kommunen visar fina resultat när det gäller att stötta målgruppen mot utbildning och jobb. Inom kommunen har heltid blivit norm i också traditionellt kvinnliga sektorer med många deltidsarbetande och löneöversyner har minskat löneklyftorna mellan könen.

Här har vi samlat mer information om vårt arbete för dig som vill veta mer, eller använda dig av våra verktyg.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-04-15
Skriv ut

Maria Lundgren

Mångfaldsstrateg

E-post: maria.lundgren@hedemora.se

Telefon: 0225-341 55