Miljö

Blå blomma

Sveriges miljömål är den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. 

Generationsmålet

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

- Riksdagens definition av miljömålet.

Generationsmålet innebär att dagens behov ska tillgodoses utan att kommande generationers handlingsfrihet försämras. För att nå dit, behövs en ekonomiskt hållbar politik. Resurser behöver frigöras till miljövänliga och klimatsmarta investeringar och till åtgärder som underlättar för människor att leva mer hållbart.  

Läs mer: Sveriges miljömål 

Kommunens roll i miljömålsarbetet

Kommunen har en viktig roll att kontinuerligt arbeta för att uppnå miljömålen i verksamheter, förvaltningar och kommunala bolag. Det handlar bland annat om inköp av varor och tjänster, hur vi tar hand om våra byggnader, om energi och transporter, vatten och avfall. 

På underliggande sidor kan du läsa mer om kommunens miljö- och klimatarbete.

De politiska prioriteringarna finns att läsa i Mål och budget.

 


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-08-26
Skriv ut


Utvecklingsledare
Angela Poroli
tel 0225-341 99
angela.poroli@hedemora.se

 Besök: Receptionen
             Hökargatan 6
             Hedemora