Fortsätt till huvudinnehållet
Person som arbetar vid en dator.

Handläggningstider på biståndsenheten tillfälligt längre

Just nu har ärendemängden ökat och vi har samtidigt vakanta tjänster där vi inväntar handläggare. Det påverkar handläggningstiderna.

Omsorgsförvaltningen byter dessutom verksamhetssystem just nu vilket gör att hanteringen av ärenden tar lite längre tid. 

Rekrytering av handläggare till biståndsenheten pågår. När rekrytering skett och handläggarna kommit in i användningen av det nya systemet återgår handläggningstiderna till det normala igen.

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2023-09-21