Information om Hedemora kommuns användning av drönare

Hedemora kommun använder drönare för insamling av geografisk information. Med hjälp av drönare kan vi ta fram 3D-modeller och flygfoton som ökar möjligheterna till insyn och som skapar förståelse både för detaljplaneprocessen och för hur byggnationer påverkar närmiljön och den enskildes intressen.

Varför ska kommunen använda sig av drönare?

Drönare är ett komplement till traditionell mätning med totalstation eller GPS. Att använda en drönare är i vissa fall en mycket snabbare metod för insamling av geografisk information jämfört med traditionell mätning. Drönarteknik möjliggör också för en säkrare arbetsmiljö. Särskilt riskutsatta uppdrag är inmätningar av vägar, förorenade (kontaminerade) områden eller där terrängen är otillgänglig.

Finns tillstånd för att flyga?

Dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen gäller bara om bevakningen innebär att personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person, till exempel bilder på identifierbara personer och registreringsskyltar. Om ingen person eller någon annan uppgift som kan härledas till en viss person kommer med i bild, gäller inte dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen.

Vilken typ av drönare använder sig kommunen av?

Kommunen har en mindre modell av drönare, DJI PHANTOM 4 PRO. Startvikten för drönaren är ca 1,3 kg och flygtiden är maximalt ca 30 minuter.

Vilka produkter skapas av flygningarna?

Med hjälp av drönare kan vi skapa högkvalitativa mät, analys och 3D-visualiseringsprodukter som är mycket viktiga stöd i arbetet kring hur Hedemora planeras och byggs. Produkterna (kartor, punktmoln, Ortofoto och 3D-modeller) används i alla skeden, från detaljplaneprocessen fram till färdigställd byggnad eller mark.

Hur informeras allmänheten om flygningarna?

Information om att kommunen använder drönare publiceras på kommunens hemsida. Drönaren är märkt med operatörens namn och telefonnummer, ”Hedemora kommun, 0225–34 000”. Vid varje flygning bland bebyggelse finns i drönarpilotens närhet information med texten ”Mätning pågår”. Om bil används till flygområdet är bilen är markerad med ”Hedemora kommun” samt information om att mätning pågår och drönarpiloten använder varselkläder med texten ”Hedemora kommun”.

Kommunen har en speciell ansvarsförsäkring för flygning med drönare, vilken omfattar skada mot tredje man och annan egendom.

Syns jag på bilderna?

Drönaren tar bilder på mellan 50–120 meters höjd vilket gör att det är mycket svårt att urskilja individers ansikten i bilderna. Identifierbara personer tas bort i efterbearbetningen av bilderna.

Vad har piloten för utbildning?

Piloten har utbildats av leverantören för den specifika drönaren. Utbildningen har bland annat innefattat flygsäkerhet och flygteknik. Någon formell utbildning för att flyga drönare med vikt under 7 kg finns det ej.

Får jag ställa frågor till piloten?

Du får gärna ställa frågor innan eller efter genomförd flygning. Arbetet kräver full uppsikt över drönaren, därför får du inte störa piloten under själva flygningen.

Hur hanteras risker?

Vid drönarflygningar följs en rutin och checklista för säkerhet och funktionalitet av drönaren. För att minimera risker i flygningen ska piloten alltid ha drönaren inom uppsikt. Flygrutter är planerade i förväg och automatiskt inprogrammerade, men piloten kan själv ta över flygning vid behov. Drönarflygningar genomförs inte i kraftig vind, dålig sikt eller vid nederbörd.


För mer information

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/kamerabevakningslagen/#questionsandanswers

https://www.transportstyrelsen.se/dronare#158109

 

 

 

 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-11-27
Skriv ut