Kommunens organisation

Hedemora kommuns organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och våra kommunala bolag.

Göran Hoffman är kommunstyrelsens ordförande och John Steen är tillförordnad kommundirektör.

Hedemora kommun har tre helägda bolag; AB Hedemorabostäder, Hedemora Kommunfastigheter AB och Hedemora Energi AB 

 

Sida uppdaterad 2022-05-06

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

Besök: Receptionen
             Hökargatan 6
             Hedemora