Kommunens samhällen och byar

Hedemora kommun ligger fint i södra Dalarnas böljande odlingslandskap. Riksväg 70, pulsådern för trafiken mellan Mälardalen och Hedemora, passerar förbi och ger goda kommunikationsmöjligheter. Med tåg kan man flera gånger per dag transportera sig till eller från Uppsala och Stockholm, samt norrut.

Garpenberg

I gruvsamhället Garpenberg, 15 km öster om Hedemora, har gruvdriften varit dominerande i århundraden. Redan Carl von Linné berättade att gruvor brutits här sedan ”urminnes tider”.

Gruvan ägs idag av Boliden och är en av världens mest moderna gruvor. Samhället följer i huvudsak landsvägen och består av både ny och gammal bebyggelse. I Garpenbergs centrum finns också förskola och grundskola klass 1-6. Flera vandringsleder, en aktiv hembygdsförening, sjöar, fiske, och närhet till skog och mark ger goda möjligheter till rekreation och friluftsliv.

Garpenbergs gruvkapell

Hedemora

Hedemora är kommunens centralort och Dalarnas äldsta stad. I de centrala delarna finns sim- och sporthall med gym, idrottsarena, ett gymnasium och butiker samt ett flertal mysiga caféer och restauranger. Det finns även flera grundskolor samt förskolor.

Järnvägsstation ligger centralt beläget för den som vill pendla till andra orter. Orten är inte större än att man inom några minuter kan promenera ut till skog och mark. I direkt anslutning till staden finns två elljusspår var av ett tillhandahåller konstsnö vintertid.

Kommunfakta - Kommunens samhällen och byar - ctl00_cph1_dcMain_po_1757_dc1757

Långshyttan

Bruksorten Långshyttan, 23 km norr om Hedemora, har en lång historia av järn- och stålframställning. Den började redan under 1500-talet och pågick fram till 2014. Bebyggelsen består idag av delar av gamla byar, äldre och yngre villabebyggelse, välplanerade kvarter med flerbostadshus från 1940-talet och senare, arbetarbostäder från tidigt 1800-tal och industriområdet som ligger centralt.

Långshyttan har en väl fungerande service; livsmedelsbutik, förskola, sporthall, vårdcentral, apotek och äldreboende. I centrum finns sevärda kulturmiljöer; bergsmansgård och hyttor från 1700- och 1800-talet och brukshotell. Naturnära omgivningar ger goda möjligheter för ett aktivt friluftsliv i skog och mark. 

Kommunfakta - Kommunens samhällen och byar - ctl00_cph1_dcMain_po_1762_dc1762

Smedby

Smedby, 17 km norr om Hedemora är en av Dalarnas äldsta orter och omgivningarna hör till Dalarnas äldsta bondebygder. Bebyggelsen i Smedby följer Dalälven och består i huvudsak av större och mindre gårdsbebyggelse, småhus och villor från olika tidsperioder. Här finns även en lanthandel, förskola, grundskola klass 1-6, hembygdsgård och äldreboende. Dagliga allmänna kommunikationer.

Stjärnsund 2016-07-05 - original (174269).jpg

Stjärnsund

Bruksorten Stjärnsund, ligger 27 km nordöst om Hedemora. Kvar av det gamla bruket finns idag Stjärnsunds herrgårdsområde, Engelska parken, arbetarbostäder och en blandad småhusbebyggelse med kyrka och lanthandel, förskola och fritidshem. I Stjärnsund etableras nya företag inom hantverk, trädgårdsodling, lokalproducerad mat/dryck och teknik. Dessutom väntar här ett rikt natur- och kulturliv.

I närområdet arbetar aktiva intresseorganisationer som Husbyringen och Pråmleden och ett etablerat föreningsnätverk.

Kommunfakta - Kommunens samhällen och byar - ctl00_cph1_dcMain_po_1769_dc1769

Vikmanshyttan

I Vikmanshyttan, 9 km väster om Hedemora, finns småhus, villaområden och flerbostadshus från skilda tidsepoker, t ex arbetarbostäder, tjänstemannavillor men även modern villabebyggelse. Här finns sporthall, elljusspår, förskola och grundskola klass 1- 6.  Goda rekreationsmöjligheter inom natur- och kulturområdet.

Västerby

Norr om Hedemora, ca 4 km ligger Västerby, en välbevarad by från början av 1800-talet. Byn är koncentrerad runt tjärnen Bysjön och omges av ett jordbrukslandskap bestående av åkrar och ängar. Byn har genom sin placering och homogena faluröda färgsättning, gårdstun och avgränsade trädgårdar mycket höga kulturvärden. I byn ligger också en bygdegård, förskola och Västerby skola klass 1-6. 

Söder och väster om bykärnan har moderna villaområden tillkommit. De är i huvudsak uppförda under senare delen av 1900-talet.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-08-31