Kulturpris och ledarpris

Bildningsnämnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i kommunen. I uppdraget ingår att dela ut pris för kultur- och fritidsinsatser. Kommunfullmäktige delar vid årets sista sammanträde ut pris för insatser inom kultur- och fritid, utifrån beslut i bildningsnämnden. 

Hedemora kommuns kulturpris utdelas som stöd eller belöning för förtjänstfull kulturell insats med avsikt att stimulera fortsatt aktiv kulturgärning.

 - Kulturpriset tilldelas personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta/verksamma inom Hedemora kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Hedemora kommuns ledarpris utdelas till förtjänt ledare inom kommunens föreningsverksamhet.

- Ledarpriset är personligt och kan tilldelas person som är aktiv ledare i förening med verksamhet inom Hedemora kommun.

- Ledarpriset utdelas som stöd eller belöning för förtjänstfull ledarinsats och avsikten är att stimulera till fortsatt ledarskap.


Nu är det dags att nominera kandidater till årets kultur- och ledarpris


Lämna skriftligt förslag på personer eller föreningar som är värda uppmuntran för sitt kultur- eller fritidsarbete till bildningsförvaltningen senast den 30 oktober 2020.

Skicka förslag med skriftlig motivering till:

Bildningsförvaltningen

Box 201

776 28 Hedemora


Eller via e-post till: bildningsnamnden@hedemora.se


Bildningsnämnden utser pristagare vid sammanträdet den 7 december 2020. Vid sammanträdet i kommunfullmäktige den 15 december 2020 delas ledarpriset 2020 och kulturpriset 2020 ut.

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-09-29
Skriv ut

Pernilla Larsson
Nämndsekreterare
0225-342 40
pernilla.larsson@hedemora.se

Eva Ersbacken
Kultursekreterare
0225-341 53
eva.ersbacken@hedemora.se