Kulturpris och ledarpris

Bildningsnämnden har till uppgift att verka för ett rikt kultur- och fritidsliv i kommunen. I uppdraget ingår att dela ut pris för kultur- och fritidsinsatser. Kommunfullmäktige delar vid årets sista sammanträde ut pris för insatser inom kultur- och fritid, utifrån beslut i bildningsnämnden. 

Hedemora kommuns kulturpris utdelas som stöd eller belöning för förtjänstfull kulturell insats med avsikt att stimulera fortsatt aktiv kulturgärning.

 - Kulturpriset tilldelas personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta/verksamma inom Hedemora kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Hedemora kommuns ledarpris utdelas till förtjänt ledare inom kommunens föreningsverksamhet.

- Ledarpriset är personligt och kan tilldelas person som är aktiv ledare i förening med verksamhet inom Hedemora kommun.

- Ledarpriset utdelas som stöd eller belöning för förtjänstfull ledarinsats och avsikten är att stimulera till fortsatt ledarskap.


Nominera kandidater till årets kultur- och ledarpris

Lämna skriftligt förslag på personer eller föreningar som är värda uppmuntran för sitt kultur- eller fritidsarbete till bildningsförvaltningen.

Skicka förslag med skriftlig motivering till:

Bildningsförvaltningen

Box 201

776 28 Hedemora


Eller via e-post till: bildningsnamnden@hedemora.se

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-02-09
Skriv ut

Pernilla Larsson
Nämndsekreterare
0225-342 40
pernilla.larsson@hedemora.se

Eva Ersbacken
Kultursekreterare
0225-341 53
eva.ersbacken@hedemora.se