Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Remiss för fritids och kulturpolitisk strategi

Remissförfrågan

Under perioden 2018-09-05 och 2018-10-05 inbjuds allmänheten möjlighet att inkomma med remissyttranden gällande Hedemora kommuns Fritids- och kulturpolitiska strategi 2019-2022.

Remissutkastet är framtaget av en politisk styrgrupp  utsedd av Bildningsnämnden med stöd av chefstjänstemän inom bildningsförvaltningen.

Strategins huvudsyfte är att ge en god bild av verksamheterna inom idrott och fritid, allmänkultur, kulturskola, biblioteks- samt ungdomsverksamhet i Hedemora kommun samt påvisa verksamheternas övergripande målsättningar och riktning under perioden 2019-2022.

Remissutkastet kommer under remissperioden (2018-09-05 och 2018-10-05) finnas tillgängligt på kommunens hemsida (Hedemora.se) samt på Hedemora stadsbibliotek.

Ditt svar skickar du enklast till bildningsnamnden@hedemora.se alternativ till Bildningsförvaltningen, Hedemora kommun Box 201, 776 28 Hedemora.

Remissutkast Fritids- och kulturpolitiskt handlingsprogram

På bildningsnämnden Hedemoras vägnar

John Steen
Avdelningschef för bibliotek, fritid och kultur.

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-09-11