Skapande skola

 

 

Kulturenheten ansvarar för att eleverna i de kommunala skolorna får ta del av statens bidrag till Skapande skola.

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Inför ansökan om Skapande skola-bidrag 2016 påminner staten om att kulturinsatser kan vara en väg till integration för nyanlända barn i skolorna. Olika kulturuttryck kan underlätta för kommunikation och lyfta barns förmågor innan det svenska språket är på plats.

Mer info: http://www.kulturradet.se/sv/Skapande-skola/

 

 

Harry Lehto

KulturenheteschefInformation om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-02-01
Skriv ut

Besöksadress: Hemgatan 2

Kulturenhetschef

Harry Lehto 

0225-342 75

harry.lehto@hedemora.seTill kommunens växel: 0225-340 00

Expedition

Camilla Eck

0225-342 76