Livsmedel

Alla delar av livsmedelskedjan förutom privata hushåll styrs av regler. Dessa finns för att du som konsument skall kunna lita på att livsmedlen är säkra. Den som ansvarar för livsmedelsverksamhet är skyldig att känna till reglerna och att följa dem.

Kommunen är en kontrollmyndighet

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Fräscha råvaror och korrekt hantering är speciellt viktigt. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar därför alla anläggningar som livsmedelsföretagare bedriver, exempelvis restauranger, gatukök, caféer och matbutiker i Hedemora kommun för att säkra kvaliteten på våra livsmedel.


Du som tänker starta en livsmedelsverksamhet ska ha en godkänd eller en registrerad anläggning innan du börjar. Detta berör alla, både privata och offentliga verksamheter, som med eller utan vinstsyfte bedriver någon livsmedelsverksamhet, det vill säga är ett livsmedelsföretag. Även privatpersoner och föreningar kan omfattas. 
 

Ansökan och anmälan

Livsmedelslagstiftningen innebär att de anläggningar som hanterar livsmedel delas in i två klasser

  • En där anläggningen måste prövas och bli godkänd av Livsmedelsverket, vilket innebär ansökan.
  • En där det räcker med att verksamheten registreras i kommunen, vilket innebär anmälan. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan godkännande och registrering är att vid godkännande prövas anläggningen vid minst ett kontrollbesök på plats innan den tillåts börja släppa ut livsmedel på marknaden. Vid registrering görs denna granskning vid första offentliga kontrollen på plats efter det att verksamheten har startat.


Reglerna kan hämtas på Livsmedelsverket eller via länkarna längst ner på sidan. 


Följande gäller för ansökan
Det är verksamheter som hanterar råa ägg, obehandlad mjölk, kött eller fisk, och som levererar produkterna till andra livsmedelsföretag som ska ansöka om tillstånd.

All anmälan samt kontakt sker via Livsmedelsverket

Ingen verksamhet får starta förrän anläggningen har godkänts.


Följande gäller för anmälan
Anläggningar som ska anmälas kan vara exempelvis caféer, pizzerior, restauranger och konditorier. Registrering är en enkel process, som går ut på att du anmäler till Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen att du ska starta verksamhet. En verksamhet får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan lämnats in, om inte Miljö- och Samhällsbyggnadsbyggförvaltningen registrerat den innan dess. Först efter du har startat din verksamhet gör kontrollmyndigheten ett besök på plats.


Alla företag eller personer som tar över en livsmedelsverksamhet ska göra en ansökan eller anmälan till Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen innan verksamheten startar.


Egenkontroll

Varje livsmedelsföretag ansvarar för att de har ett system för egenkontroll som är anpassat till sin verksamhet. På livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om detta. Länk finns längre ned på sidan.

 

Retursystem för burkar och flaskor

Den 1 januari 2006 började den nya förordningen (SFS 2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar att gälla. Jordbruksverket har tillsammans med kommunerna ansvaret för tillsynen. Det är förbjudet att överlåta eller saluhålla plastflaskor eller metallburkar som inte ingår i ett godkänt retursystem.

Plastflaskor och metallburkar får endast saluföras om de ingår i ett godkänt retursystem. Det ska framgå på flaskorna och burkarna vilket retursystem de ingår i samt vilken pant som ska utgå vid återlämnandet.

Miljösanktionsavgifter införs. Detta innebär att den som säljer eller på annat sätt överlåter konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk som inte ingår i ett godkänt retursystem och som inte är märkt med uppgift om att förpackningen ingår i ett sådant system kan drabbas av en sanktionsavgift på upp till 50 000 kr. Jordbruksverket och kommunerna har den operativa tillsynen.
 

Har du blivit sjuk av mat?

Misstänker du att du har blivit sjuk av mat som du ätit på annat ställe än i privat hushåll eller har andra klagomål om bristande livsmedelshantering är det bra om du anmäler det, så att vi kan utreda och i bästa fall förhindra att fler drabbas. Se fliken "matförgiftad?"
  

Har du frågor rörande livsmedel?

Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar också på frågor och ger information till verksamhetsutövare och allmänhet.


Blankett för ansökan/anmälan av livsmedelsanläggning
Information om sotning och brandskyddskontroll
Livsmedelsverket  
LivsmedelsSverige

5 nycklar till säkrare mat - information på olika språk

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-03
Skriv ut

 E-mail: miljoochbyggkontoret.se

Till kommunens växel: 0225-340 00