Kommunal anslagstavla

Här hittar du den digitala versionen av kommunens officiella anslagstavla.

Här publiceras aktuella anslag och kungörelser, du hittar också politiska protokoll där du kan läsa mer om besluten som tas i Hedemora. 
Protokoll från politiska möten publiceras när de är justerade.

Anslag från protokoll


Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, extra, den 5 maj 2022, anslagsbevis 2022-05-05--2022-05-27

Protokoll från Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 10 maj 2022, anslagstid
2022-05-10--2022-06-01

Protokoll från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 25 april 2022, anslagstid 2022-05-10--2022-05-30

Protokoll från bildningsnämnden den 9 maj 2022, anslagstid 2022-05-11--2022-06-02

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 11 maj 2022, anslagstid 2022-05-11--2022-06-03

Protokoll från omsorgsnämndens myndighetsutskott den 10 maj 2022, anslagstid 2022-05-12--2022-06-03

Protokoll från omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 11 maj 2022, anslagstid 2022-05-12--2022-06-03

Protokoll från gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 10 maj 2022, anslagstid 2022-05-16--2022-06-07

Protokoll från kommunstyrelsen den 17 maj 2022, anslagstid 2022-05-18--2022-06-09

Protokoll från valnämnden den 19 maj 2022, anslagstid 2022-05-20--2022-06-11

Protokoll från Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 19 maj 2022, anslagstid 
2022-05-23--2022-06-14

Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 23 maj 2022, anslagstid 2022-03-24--2022-06-15

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 maj 2022, anslagstid 2022-05-25--2022-06-16

Protokoll från Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan den 9 maj 2022, anslagstid 2022-05-27--2022-06-20

Tillkännagivande av kungörelser

Kungörelse till kommunfullmäktige den 31 maj 2022 - Observera att sammanträdeslokalen är Vasateatern (Vasaaulan, ingång bredvid Martin Koch gymnasiets entré)


Kompletteringar till kommunfullmäktiges kungörelse den 31 maj 2022:

Ärende 5 - Fråga till Allmänhetens frågestund

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-27