Du är här: Kommun & Demokrati » Elevinfo

 

Se ditt schema här

Utöver lektionerna på schemat är eleverna i varje klass skyldiga att delta i aktiviteter som anordnas av skolan på håltimmar och dylikt. Samma regler som för övriga lektioner gäller i fråga om närvaro, om ej annat meddelas.Sjukanmälan

Om elev är sjuk och måste stanna hemma från skolan eller av någon annan anledning inte kan komma, är det viktigt att kontakta skolan och meddela det.
Vårdnadshavare till omyndig elev och myndiga elever ringer i första hand till Skola24-frånvaro, tel 0225-34305.Ledighetsansökan

Ledighet från skolarbetet kan fås om du har särskilda skäl och efter kontroll av hur skolarbetet fungerar. Handledaren/klassföreståndaren får bevilja högst tre dagar i följd och sammanlagt högst sex dagar per läsår. Längre ledighet måste beviljas av rektor. Ledighet för semesterresa med familj, under skoltid, ges endast vid särskilda skäl. Rektor får bevilja ledighet för enskild angelägenhet. Ledighet längre än 14 dagar innebär att studiemedlet dras in för den aktuella tiden (minst 1 månad).

Ansökan görs i Skola24.

Ogiltig frånvaro

När du tackar ja till en plats på Martin Koch-gymnasiet är du skyldig att vara närvarande under lektionerna om du inte har godkända skäl. Ogiltig frånvaro följs upp och kan leda till att ditt studiebidrag dras in.

 

Läsårstider för elever i Hedemoras kommunala skolor


Busskort


Busskort (länskort) utdelas till elever, om skolvägen är 6 km eller längre, till och med vårterminen det år man fyller 20 år.
Stulet eller borttappat busskort ersätts ej av skolan.
Nytt busskort kan köpas på skolans expedition till en kostnad av 300 kr.

Här får du mer information om skolkort för elever på gymnasieskolor


Studiehörnan


Vårt motto: En skola för alla! Du som individ är unik!