Riktlinjer för anpassad matsedel

Behovsanpassade måltider


Om du/ditt barn behöver anpassningar av måltiderna på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar, till exempel neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) eller ätstörning, kan du/ditt barn få behovsanpassade måltider. För att få behovsanpassad måltid ska du lämna in an ansökan och behovet intygas av förskolans rektor, skolans elevhälsogrupp eller av behandlande läkare eller dietist.


I förskolan görs alltid en individuell anpassning av måltiderna för barnet. För skolelever med behovsanpassad måltid på grund av NPF erbjuds i första hand en fast 5-dagars meny med alternativa maträtter. Förutom denna 5-dagars meny är eleven med behovsanpassad måltid också alltid välkommen att äta av maten som erbjuds i den vanliga serveringen. Om du/ditt barn behöver ytterligare anpassning av lunch, frukost eller mellanmål kan det göras i samråd med dig och/eller ditt barn, skolans elevhälsogrupp och ansvarig i köket. Elevhälsogruppen eller förskolans rektor hjälper också till om du/ditt barn behöver hjälp med anpassning av miljön där du/ditt barn äter.


Anpassade måltider av religiösa skäl


Om du/ditt barn behöver utesluta vissa livsmedel av skäl kopplade till någon av de fem världsreligionerna kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism erbjuds anpassade måltider. Den anpassade maträtten kan vara en vegetarisk maträtt.


Vegetarisk mat


Om du/ditt barn väljer att utesluta mat av animaliskt ursprung erbjuds vegetarisk mat. När du ansöker framgår vilka typer av vegetarisk mat som erbjuds.


Förutsättning för att få en individuellt anpassad matsedel


Behovet ska inkomma till kostenheten via E -tjänsten ”Behov av specialkost”. Det är vårdnadshavare eller myndig elev som ska fylla i blanketten.


  • Ansökan gäller för ett år i taget. Ny ansökan lämnas i god tid inför nytt läsår – oavsett när under året den första ansökan inkommer.

  • Vårdnadshavare ska kontakta köket på skolan vid barnets frånvaro. Telefonnummer – se nästa sida.

  • Även avanmälan görs via E-tjänsten. Förslag om samarbete med respektive skolas assistent utreds under våren för att kostenheten ska få bättre information när elever med specialkostbehov flyttar / slutar på skolan.


Utbud


De dagar ordinarie matsedel inte fungerar för eleven erbjuds en fast alternativ meny enligt följande:

Måndag: Köttbullar, makaroner

Tisdag: Laxnuggets, potatis

Onsdag: Varmkorv, makaroner

Torsdag: Stekt kyckling, ris

Fredag: Köttfärssås, spagetti


Skulle inte heller dessa maträtter fungera finns möjlighet att byta till pannkaka eller potatisbullar.


 Alla riktlinjer finns också att hämta i pdf-format under Författningssamling > Riktlinjer.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-15

 

     

    
Lena Romlin342 71  Ewa Waller Kaustinen
 346 33
Enhetschef kost  Enhetschef kost
 
lena.romlin@hedemora.se  ewa.waller-kaustinen@hedemora.se
 
     
Victor Eriksson342 69   
Kostsamordnare    
victor.eriksson@hedemora.se    
     
Kök:  Kök: 
Vasaskolan343 16
  Vikmanshyttans skola344 75
vasakoket@hedemora.se
  

 Jonsbo skolan344 39
Mottagningskök:    
Stureskolan343 04 Smedby skola347 13
     
Fyrklöverskolan347 07 Garpenbergs skola344 90
     
Västerby skola347 11 Kök förskolor: 
     
Munkbohemmet342 08 Kristallen347 43
     
   Tunet343 95
     
   Svedjan342 20
     
   Regnbågen342 15
     
   Stallgården343 88
     
   Smultronstället346 35
     
   Ekorren344 45
     
   Stjärnsund802 58