Avfall & renhållning

Hedemora Energi hämtar hushållsavfall i Hedemora kommun. Schema för sophämtning för villor och fritidshus hittar du här under länken hämtning av avfall.

Vid Hamre återvinning lämnar hushållen kostnadsfritt sorterat grovavfall, farligt avfall och el-avfall. EL-avfall omfattar både elektriska och elektroniska produkter samt bärbara batterier. 

I kommunhuset, också kallat Tjädernhuset, i Hedemora finns på prov ett EL:IN-skåp. Det är ett uppsamlingsskåp för lampor, batterier och smått elavfall. Hit är du också välkommen att lämna mindre elavfall.

Återvinningsstationer

 Det är förpacknings och tidningsinsamlingen - FTI AB som ansvarar för insamling av förpackningsmaterial och därmed samtliga Återvinningsstationer.

Frågor kring detta hänvisas direkt till fti. Www. Ftiab.se 

Matavfall

samlas i en kompostpåse och läggs i brun tunna vid fastigheten.

Matavfallet i de bruna tunnorna transporteras till Fågelmyra i Borlänge där det komposteras och blir till kompostjord

Vill du hellre kompostera ditt avfall hemma så måste detta anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Hedemora kommun. Sök via våran E-tjänst eller via Blankett för hemkompostering.
mer information hittar du hos
http://www.hedemoraenergi.se/atervinning/

Latrin och enskilda avloppsanordning

Hedemora Energi verkställer tömning av latrin och enskilda avloppsanordning. Tömning sker normalt en gång per år. För extra beställning av tömning, ring kundtjänst på 0225-349 20 eller kundtjanst@hedemoraenergi.se

Källsortering.jpg

Det är förpacknings och tidningsinsamlingen - FTI AB som ansvarar för insamling av förpackningsmaterial och därmed samtliga Återvinningsstationer.

Bilden har vi fått låna av Tekniska kontoret, Norrköpings kommun


Samtliga verksamheter i kommunen och de kommunala bolagen källsorterar sitt avfall. Hedemorabostäder inrättar fastighetsnära förpackningsinsamling för de gårdar som har långt till närmaste återvinningsstation.

Hushåll och företag ansvarar för att avfallet sorteras och lämnas på avsedd plats.
 

Hedemora Energi AB

Hamre Återvinningscentral  

Sveriges Avfallsportal

Sorteringsguide

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-07-14

Till kommunens växel: 0225-340 00