Badsjöar

På sommaren är det skönt att ta ett svalkande bad. I Hedemora Kommun finns möjligheten att bada i många olika sjöar. Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att badvatten är tjärnliga för bad.  Därför tas badvattenprover.

Det tas badvattenprover i 15 badsjöar. Var av 12 är kommunala badplatser. Tre prover tas på beställning från föreningar.  Provsvaren för kommunala badsjöar, läggs upp på hemsidan www.havochvatten.se/ badvatten Där kan man läsa om baden är tjänliga eller inte och om det förekommer algblomning.

Här hittar du de kommunala badplatserna http://www.hedemora.se/se-gora--uppleva/badplatser__109

Badvattnets kvalité bedöms utifrån 2 parametrar. Nr 1 är provtagning av bakterier. Nr 2 är om det finns en synlig algblomning. Vattnet bedöms vara tjänligt eller inte utifrån bakterieproverna. OBS! Det kan vara algblomning även om bakterieproverna visar att vattnet är tjänligt. På grund av att man kan se en algblomning med ögat så tas ej prover på det. Vid algblomning finns risk för förgiftning.   

Matsbobadet

Badvattnet analyseras med avseende på innehållet av bakterier som är vanliga i avföring hos människor och varmblodiga djur. Bedömningen av badvattnets tjänlighet baseras i första hand på förekomsten av bakterien Escherichia coli (E. coli) samt intestinala enterokocker. Dessa visar på förekomst av tarmbakterier som man kan bli sjuk av.

Algblomning är ett naturligt fenomen som återkommer varje år i större eller mindre skala beroende på vilket väder vi får. Algblomning är egentligen en tillväxt av cyanobakterier som "blommar". Vissa algblomningar består av arter som kan producera gifter och som kan innebära hälsorisker för människor och djur. Symtom är lättare illamående, hudreaktioner, ögonirritation, svullna läppar, öronvärk, ont i halsen, snuva, feber, huvudvärk och/ eller magbesvär med illamående och kräkningar samt diarré. Under normala ofarliga algblomningar är vattnet oftast bara lätt grumligt. Blommande alger kan förekomma i klumpar, så kallade flockar. Ibland kan algblomning ses som tjocka massor på ytan. Algblomning med klumpar eller tjocka massor medför hälsorisker.

Läs mer om algblomning här: Algblomning

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-22

 

Miljöinspektör
Jan Alfredsson
Tel: 0225-340 82
E-post: jan.alfredsson@hedemora.se

Miljöinspektör
Veronica Lundgren
Tel: 0225-341 06
E-post: veronica.lundgren@hedemora.se

Miljöinspektör
(Vakant)

Till kommunens växel: 0225-340 00