Kommunal anslagstavla

Här hittar du den digitala versionen av kommunens officiella anslagstavla.

Här publiceras aktuella anslag och kungörelser, du hittar också politiska protokoll där du kan läsa mer om besluten som tas i Hedemora. 
Protokoll från politiska möten publiceras när de är justerade.

Anslag från protokoll


Protokoll från kommunfullmäktige den 28 september 2021, anslagstid 2021-10-01--2021-10-23

Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, arbetsutskottet, den 30 september 2021, anslagstid 2021-10-01--2021-10-22

Protokoll från Omsorgsnämndens sammanträde den 29 september 2021, anslagstid 2021-10-04--2021-10-26

Protokoll från bildningsnämnden den 4 oktober 2021, omedelbar justering, anslagstid 2021-10-06--2021-10-28

Protokoll från bildningsnämnden den 4 oktober 2021, anslagstid 2021-10-06--2021-10-28

Protokoll från kommunstyrelsen den 5 oktober 2021, anslagstid 2021-10-06--2021-10-28

Protokoll från omsorgsnämndens verkställighetsutskott, extra sammanträde den 6 oktober 2021, anslagstid 2021-10-06--2021-10-28

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 6 oktober 2021, anslagstid 2021-10-07--2021-10-29

Protokoll från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 24 september 2021, anslagstid 2021-10-11--2021-10-29

Protokoll från strategiutskottet den 11 oktober 2021, anslagstid 2021-10-12--2021-11-03

Protokoll från omsorgsnämndens myndighetsutskott den 12 oktober 2021, direktjustering, anslagstid 2021-10-12--2021-11-03

Protokoll från gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 12 oktober 2021, anslagstid 2021-10-13--2021-11-03

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 oktober 2021, anslagstid 2021-10-13--2021-11-04

Protokoll från omsorgsnämndens myndighetsutskott den 12 oktober 2021, anslagstid 2021-10-13--2021-11-04

Protokoll från omsorgsnämndens verkställighetsutskott 13 oktober 2021, anslagstid 2021-10-13--2021-11-04

Protokoll från valnämnden den 14 oktober 2021, anslagstid 2021-10-15--2021-11-06

Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 18 oktober 2021, anslagstid 2021-10-20--2021-11-11

Protokoll från kommunfullmäktige den 19 oktober 2021, anslagstid 2021-10-22--2021-11-13

Tillkännagivande av kungörelser

Kungörelse till kommunfullmäktige den 19 oktober 2021

Kompletteringar:

Ä 6 Svar från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anja A. Hedqvist (S) på interpellation från Lennart Mångs (M) om bostadsbygge på Brunnsjöliden

Ä 17 a Fråga från Marit Andersson (SD) till bildningsnämndens ordförande om vad som görs åt sjunkande kunskapskrav och behörighet till yrkesprogram på gymnasiet i Hedemora

Ä 17 b Fråga från Marit Andersson (SD) till omsorgsnämndens ordförande om plan för språklyft för omsorgspersonal

Ä 17 c Fråga från Marit Andersson (SD) till omsorgsnämndens ordförande om antalet nöjda inom äldreomsorgen i SCB:s Nöjd-medborgar-index 2020

Ä 17 d Fråga från Marit Andersson (SD) till omsorgsnämndens ordförande om språkkunskaperna inom omsorgen är tillfredsställande

Ä 17 e Fråga från Marit Andersson (SD) till kommunstyrelsens ordförande om Socialdemokraterna planerar att bilda majoritet tillsammans med Moderaterna efter nästa val

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-21
Skriv ut