Skolverket stöttar fleråriga insatser för nyanländas lärande

Två glada tjejer kramar varandra

Skolverket beviljade i februari 2021 Hedemora kommun cirka 6 miljoner kronor i bidrag för att genomföra insatser för nyanländas lärande under fem terminer.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att samarbeta med kommuner som har haft ett stort mottagande av nyanlända. Hedemora kommun är en av de kommuner som erbjudits samarbete med Skolverket under perioden 25 februari 2021 till den 30 juni 2023.

Kommunens bildningsförvaltning har föreslagit ett antal insatser i syfte att utveckla och förbättra förutsättningarna för barn och elever, så att de kan tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt.

En av insatserna som Bildningsförvaltningen ska arbeta med är bättre rutiner och stöd till personalens kommunikation med vårdnadshavare inom alla verksamheter i skolan. Bildningsförvaltningen ska även arbeta med att förtydliga SFI-undervisningen, både strukturellt, organisatoriskt och kommunikativt.

Läs mer: Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning - Skolverket


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-29
Skriv ut