Så kan du påverka

Allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen gör att du har rätt att ta del av många av de handlingar som hanteras i kommunen. En sådan begäran kan vara muntlig eller skriftlig, och måste alltid hanteras skyndsamt av kommunen.

En del allmänna handlingar omfattas av sekretess och är då hemliga. Det kan vara handlingar som rör en enskild persons ekonomi eller hälsa. Läs mer om offentlighetsprincipen här.

Allmänhetens frågestund

Alla har möjlighet att ställa en fråga till politikerna i kommunfullmäktige vid allmänhetens frågestund. Frågan ska skickas in skriftligt i förväg. Sedan ställs frågan till politikerna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Läs mer om allmänhetens frågestund här.

Kontakta politiker eller tjänstemän

Du kan alltid kontakta politiker eller tjänstemän för att lämna synpunkter, ge förslag eller ställa frågor. Hedemora kommun garanterar i dagsläget ett svar på inkomna frågor inom två arbetsdagar, en så kallad tjänstegaranti.

Kontaktuppgifter till politikerna finns i Förtroendemannaregistret. Tjänstemän nås via växeln, 0225-340 00, eller e-postadressen kommun@hedemora.se.

Medborgarinitiativ

Medborgare, dvs de som är folkbokförda i kommunen, kan lämna medborgarinitiativ till kommunfullmäktige. Medborgarinitiativ ska vara skriftligt.

Läs mer om hur Du lämnar ett medborgarinitiativ här.

Synpunkter, förslag och klagomål

Synpunkter, förslag eller klagomål kan vara både muntliga och skriftliga. Det går bra att ringa, besöka oss, skicka brev eller e-post, men det finns även ett webbformulär och en särskild blankett för detta. Läs mer om det här.

Öppna möten

Allmänheten har även rätt att komma och lyssna på öppna och offentliga möten, som t.ex. kommunfullmäktiges sammanträden. Det sammanträdet sänds dessutom via närradio och webbradio. Läs mer om kommunfullmäktige här.

Överklaga beslut

Många av kommunens beslut går att överklaga. Ofta framgår det i så fall av beslutet.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-06-17

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

 Besök: Receptionen
            Hökargatan 6
            Hedemora