Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder kommunen och ska planera framåt. De har också det samordnande ansvaret för all kommunal verksamhet. Förslag, önskemål och yttranden från andra nämnder passerar alltid genom kommunstyrelsen innan de läggs fram för beslut i fullmäktige. Kommunstyrelsen ska också se till att fullmäktiges beslut blir verkställda.

Kommunstyrelsen har en förvaltning, kommunstyrelseförvaltningen, som är sekretariat för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Den arbetar med övergripande frågor som kan beröra samtliga förvaltningar och som har med strategiska frågor inom kommunen att göra.

För mer information om Kommunstyrelsens uppgifter, se Reglemente för Kommunstyrelsen i Författningssamlingen - Reglementen.

Kommunalråd

Kommunstyrelsens ordförande är Göran Hoffman (S).
Både kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande, Lillemor Gunnarsson (C), har titeln kommunalråd.

Oppositionsråd

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Lennart Mångs (M), har titeln oppositionsråd.

För kontaktinformation till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, besök Förtroendemannaregistret.
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-05-06

Ordförande
Stefan Norberg (S)                                            
0225-341 70
Kommunalråd
e-post


1:e vice ordförande
Kristina Lundgren (C)                                     0225-341 63 
e-post                                                              
     
2:e vice ordförande
Lennart Mångs (M) 
0225-347 91
e-post 

                           

Kommunsekreterare
Jennifer Berglund                                           0225-341 69
e-post