Fortsätt till huvudinnehållet
Vy från en träbro över en å över en solig sommardag.

Prognosen pekar mot positivt resultat 2022

På senaste fullmäktigemöte presenterades kommunens delårsbokslut per 31 augusti 2022. Prognosen pekar mot ett positivt resultat med 32,4 miljoner kr. Det är 21,8 miljoner kr högre än budgeterat.

Den positiva prognosen förklaras framförallt med ökade skatteintäkter. Dessutom går Omsorgsnämnden mot ett positivt resultat.

Skulle prognosen hålla året ut uppfyller kommunen med god marginal de finansiella målen om ”en god ekonomisk hushållning som ger utrymme för investeringar”. 

Här kan du läsa Delårsrapport och prognos 2022-08-31

Blev du hjälpt av informationen på sidan?
Dela denna sidan
Senast uppdaterad: 2022-11-01