Rösta! Hur vill du smycka Tviksta-rondellen?

Mångfaldsgran 5.JPG

Rondellen längs riksväg 70, vid avfarten mot Falun, av många kallad Tviksta-rondellen, behöver rustas. Utsmyckningen i rondellen har förstörts av tidens tand och Hedemoraryttaren i rondellens mitt är idag full av rosthål.  Även utifrån gällande krav på trafiksäkerhet och arbetsmiljökrav så behöver rondellen renoveras.

Av säkerhetsskäl ska en rondell ha minimala skötselbehov. Att arbeta i rondellen är en farlig arbetsuppgift, och rondeller som byggs eller renoveras i dag görs med målsättningen att så lite manuellt arbete som möjligt ska behöva utföras.

All utsmyckning som ska finnas i rondellen måste placeras och utformas på ett trafiksäkert sätt.

Men – det verkar kosta mycket pengar att göra det här?

- Rondellen har sedan länge behövt ett lyft. Markarbete, material och kostnader för att skapa en säker arbetsmiljö när rondellen byggs om är oundvikliga, men belöningen blir en vacker rondell som såväl hedemorabor som besökare ser när de passerar, säger Lillemor Gunnarsson, kommunalråd.

- Jag vill verkligen lyfta hur viktigt det är att rondellen visar en liten bit av vårt vackra Hedemora, säger Lillemor Gunnarsson. Längs riksvägen passerar varje dag mängder av människor. Och eftersom vi redan har en ryttare i Gussarvsrondellen förordar jag personlig något annat i den här rondellen.

Rösta på din favorit

Nu finns tre alternativ till utsmyckning av rondellen – Mångfaldsgranen, TT-futura samt en renovering av nuvarande utsmyckning. Det tredje förslaget har utformats efter att hedemorabor hört av sig och önskat att ryttaren bevaras.  

Hedemora kommun vill därför ha din åsikt om vilket av dessa förslag som passar bäst i rondellen.

Omröstningen görs digitalt – eller genom att de som vill röstar på papper på biblioteket eller vid kommunens reception på kraftgatan 10. Alla som vill får rösta, även de som inte bor i kommunen.

- Vi vet att Hedemora finns i mångas hjärta och på det här viset kan även de som passerar rondellen på sin väg till jobbet, eller de med ett fritidshus i kommunen delta i beslutet.

Omröstningen är öppen till den 31 oktober. Läs mer om de tre förslagen - och lämna din röst här!

TT-Futura 5.JPG
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-10-06

Startsida