Allmänhetens frågestund

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till ledamöterna i kommunfullmäktige genom att skicka in sina frågor till kommunstyrelsen@hedemora.se eller via brev till Kommunstyrelseförvaltningen, Box 201, 776 28 Hedemora. Märk kuveret med "Allmänhetens frågestund".

Frågan ska vara inlämnad senast klockan 08.00 tre arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Ett kalendarium med datum och tider för sammanträden med kommunfullmäktige hittar du i menyn under rubriken Sammanträdestider.

Regler för Allmänhetens frågestund (antagna av kommunfullmäktige 2008-11-25)

Allmänhetens frågestund hålls, under cirka 30 minuter, direkt efter att fullmäktiges formalia avklarats vid varje kommunfullmäktige­sammanträde utom vid budgetfullmäktige.

Frågor ska vara skriftliga via brev eller e-post. Frågor lämnas till kommunstyrelseförvaltningen senast kl 08.00 tre arbetsdagar före sammanträdesdagen (med nuvarande sammanträdesdag, tisdag, ska frågor inkomma senast kl 08.00 torsdag veckan före).

Fråga får endast beröra ämne, som tillhör kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens eller någon annan nämnds handläggning. Frågor får inte beröra myndighetsutövning mot någon enskild och får inte uppfattas som kränkande. Kommunfullmäktiges ordförande avgör om frågan får ställas.

Frågor besvaras i första hand av den ledamot till vilken frågan är ställd, i andra hand av kommunstyrelsens ordförande eller en ledamot i den nämnd som berörs av frågan.

Frågor och svar ska vara kortfattade; En fråga får inte vara mer omfattande än att den kan läsas upp på två minuter. Den som svarar disponerar fem minuter. Frågeställaren har rätt till en följdfråga med anledning av svaret och den som svarar får två minuter för att svara på denna. Ytterligare inlägg av fullmäktiges ledamöter får ej förekomma under frågestunden.

Den som ställer frågan kan välja om han/hon vill ställa den personligen eller om den skall läsas upp av fullmäktiges ordförande. Följdfråga enligt ovan kan endast tillåtas om den frågande är närvarande och själv ställer frågan.

Frågor besvaras i den ordning de inkommit. Frågor som berör samma ämnesområde får behandlas vid samma tillfälle. Om frågor inte hinner behandlas eller om svar inte kan lämnas vid sammanträdet bör frågeställaren få skriftligt svar.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-10-16
Skriv ut

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora