Detaljplaneprocessen

En detaljplaneprocess kan starta på olika sätt. Ofta kontaktar markägare eller exploatörer kommunen då en ny detaljplan behöver tas fram för att ett byggprojekt ska kunna genomföras. I andra fall kan kommunen själv initiera en detaljplan.

Söka planbesked

Planprocessen kan inledas med att du som markägare eller exploatör söker planbesked. Fördelen med att först söka planbesked är du får ett snabbt och tydligt besked om hurvida kommunen kommer inleda planarbete eller inte, och när det i så fall kan antas vara klart.

Kommunen är skyldiga att besluta om planbesked senast inom fyra månader från det en komplett begäran kommit in. Ett positivt besked innebär endast att kommunen avser inleda detaljplanearbete i enlighet med ansökan, det ger ingen garanti för att detaljplanen kommer antas.

Begäran om planbesked ska vara skriftlig, blanket finns i menyn till höger.

Olika sätt att ta fram en ny detaljplan

Det finns i huvudsak två sätt att ta fram en ny detaljplan: standardförfarande  och utökat förfarande. Standardförfarande är det vanligaste och det används när förslaget till detaljplan:

- är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande

- inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse

- inte antas medföra en betydande miljöpåverkan

När något av dessa kriterier inte medger standardförfarande ska ett utökat förfarande användas.


Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-01-21
Skriv ut

E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se

Till kommunens växel: 0225-340 00

Teknisk chef
Niklas Arfs
Telefon: 0225-347 63
E-post: niklas.arfs@hedemora.se

Strategisk samhällsplanerare
Vakant

Planingenjör
Ingela Norén
Telefon: 0225-34122
E-post:ingela.noren@hedemora.se

Planarkitekt 
Carina Jacob (Föräldraledig)
Telefon:
E-post: