Funktionsnedsättning


 

Händer som hålls sammans

Om du har en funktionsnedsättning kan kommunen erbjuda olika former av stöd och service utifrån dina behov. 

En funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Nedsättningen kan vara av olika grad och påverka livet olika mycket. Hjälpen och stödet ska syfta till att ge förutsättningar för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Stödet är frivilligt och bygger på den enskilde individens behov.

Bedömningen av vilket typ av stöd en individ har rätt till görs av kommunens biståndshandläggare. Beslut tas utifrån gällande lagstiftning, som avgör om rätten till stöd samt vilken typ av stöd som kan bli aktuell. De lagar som biståndshandläggaren utgår från i bedömningen är främst:

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Socialtjänstlagen (SoL)

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-04-23

Biståndshandläggare
Kom i kontakt med biståndshandläggade genom kommunens växel på 0225-340 00. 

Stöd & Omsorg

Avdelningschef Individ och familjeomsorg
Anna Frisk Gustafsson
Tfn: 0225-340 83
E-post: anna.frisk-gustafsson@hedemora.se