Synpunkter och klagomål

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av ett gott bemötande. Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter. 


Lämna Synpunkter förslag och klagomål

 

Sida uppdaterad 2021-04-22