Ekonomiska problem

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialtjänsten för sin försörjning (socialtjänstlagen 4:e kapitlet 1 och 3 §).

Alla invånare i Hedemora har rätt till en ekonomisk grundtrygghet.

För att få försörjningsstöd förutsätts att alla andra försörjningsmöjligheter är uttömda.

Prövning gör alltid individuellt även om det finns ett omfattande regelsystem att följa. (Socialtjänstlagen och Hedemora kommuns riktlinjer)

Försörjningsstöd skall täcka vanliga levnadsomkostnader såsom löpande hushållskostnader, skäliga boendekostnader, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård och fackföreningsavgift. Bidrag kan även beviljas till annat, men ansöka föregås alltid av en individuell prövning.

Du kan även få hjälp med:

Socialtjänstlagen

Budget- och skuldrådgivning

Bostäder

Om ekonomiska problem på 1177

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialtjänsten för sin försörjning 
(socialtjänstlagen 4:e kapitlet 1 och 3 §)

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-10-15
Skriv ut

Ring oss 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00

RECEPTIONENS ÖPPETTIDER vardagar 10:00 – 12:00 och 13:00 – 15:00

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag och fredag 08:30-09:30
                                                                onsdag 13:30-14:30


Råd och stöd: 0225-340 32, telefontid gäller. 

Tidsbokning
Kontakta din handläggare på telefontid.

FAX 0225 - 340 57
Besöksadress: Hökargatan 8
Postadress: Box 201, 776 28 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se