Skärpta allmänna råd i Dalarna

skärpta allmänna råd_hemsida_680x200.jpg

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna lokala råd i Dalarna. Följande gäller under perioden 12 november 2020 - 10 december 2020, med möjlig förlängning. Så här påverkas Hedemora kommuns verksamhet. 

De lokala allmänna råden är:

 • Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas.
 • Avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
 • Undvik fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med.
 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan.

Kommunens verksamheter följer sedan tidigare de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten med flera myndigheter ger.

De skärpta lokala råden innebär att ytterligare en rad åtgärder kommer att vidtas - både för att på bästa sätt begränsa smittspridningen och för att hjälpa oss alla att göra rätt och följa råden. Åtgärderna gäller i första hand den tid som de lokala allmänna råden gäller. Denna lista kommer att fyllas på, eller korrigeras, allt eftersom beslut fattas.

Skola, F-6

 • Idag (2020-11-16) har beslutats att skolan inte bussar sexorna till språkval, hemkunskap (de åker annars till högstadiet) och bad fram till jul. Det kommer att lösas på annat sätt. Rektorerna meddelar vårdnadshavare om hur det kommer ske istället.

Kulturskolan

 • Kulturskolan fortsätter med Covid-säkrad undervisning.
 • Alla fysiskt planerade uppvisningar/arrangemang ställs in och ersätts med digitala i den mån det är möjligt.

Hedemora bibliotek

 • På grund av coronaviruset är biblioteket inte en mötesplats just nu.

 • Begränsa ditt besök i biblioteket till 15 minuter.

 • Studierummet, grupprummet och studieplatserna är avstängda tills vidare.

 • Ett fåtal sittplatser finns kvar för dig som vill läsa dagens tidning eller tidskrift.

 • För riskgrupperna erbjuder vi hemleverans av böcker och hämta vid dörren.

 • Kom ihåg att nyttja våra digitala tjänster. Vi handleder gärna över telefon eller mejl.

 • Samtliga evenemang, program och handledningar i biblioteket är inställda.

 • Samtliga gruppbesök och klassbesök flyttas fram. Boklådor till förskolor och skolor skickas med internposten, om möjligt.

Sporthallar, gym och simhall

Gäller Långshyttan, Vikmanshyttan, Smedby idrottshall, Stureskolans idrottshall, Västerby idrottshall, Fyrklöverns idrottshall, Garpenbergs idrottshall, Vasahallen A, B och C-hall, simhall, gym i Vasahallen samt ishallen.

 • Sporthallarna samt ishallen stängs för allmänheten.
 • Gym och simhall stängs.
 • Bokningar gällande verksamhet för ungdomar födda före 2005 eller vuxna avbokas.
 • Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet får bedriva träningar för barn födda 2005 och senare. Föreningarna ansvarar själva för att följa nationella och lokala råd
 • Undantag görs för elitidrottare som tar kontakt med kommunen för speciella överenskommelser.
 • Årskort, halvårskort eller klippkort. Alla gäster som har någon form av träningskort får möjlighet att förlänga giltighetstiden på sitt träningskort. Kortinnehavaren behöver inte göra någonting i dagsläget. Giltighetstiden på kortet förlängs i efterhand med den tidsperiod som kortet inte använts till dess hen väljer att börja använda det igen. När hen vill aktivera sitt träningskort igen - kontakta simhallens reception, så förlängs giltighetstiden på kortet med motsvarande tid som kortet inte varit aktivt. Möjligheten gäller i nuläget till den 31/12 2020.
 • Gymnastiklektioner med koppling till våra skolor kommer att fortsatt genomföras i våra lokaler.
 • Vi uppmanar allmänheten till att använda våra utomhusanläggningar, som Vasaliden, Brunnsjöberget, Nibbleberget, elljusspåret i Långshyttan med flera.

Ungdomsgårdar/fritidsgårdar och aktiviteter för ungdomar

 • Har öppet men med begränsning om hur många personer som kan delta. Om behovet av aktiviteter för ungdomar är stort kommer kommunen se till att ungdomarna delas in i mindre grupper för att minska smittspridning. Kommunen gör bedömningen att det är bättre att ungdomarna samlas i ordnade former, med vuxna, än att de själva ordnar samlingsplatser.

Familjecentralen

 • Öppna förskolan och Babycafé har stängt tillsvidare

Vård- och omsorg

Äldreboenden i Hedemora har inte besöksförbud, men vi vädjar till anhöriga att om möjligt undvika besök på våra äldreboenden så länge de skärpta lokala råden gäller. Smittan ökar i samhället och det är vårt gemensamma ansvar att förhindra smittspridningen och värna våra äldre.

Om besök måste ske gäller de lokala rutiner som finns sedan tidigare. För mera information gällande besök på äldreboende kontaktas respektive verksamhet.

Vi vädjar till anhöriga att om möjligt även undvika besök i andra verksamheter inom vård- och omsorg exempelvis gruppbostäder LSS så länge de skärpta lokala råden gäller.

Inom vård- och omsorgs alla verksamheter följer medarbetarna basala hygienrutiner och använder skyddsutrustning. Vi uppdaterar oss kontinuerligt kring myndigheternas rekommendationer samt Region Dalarnas rutiner och föreskrifter.

Besöka kommunen

På grund av rådande situation är telefon eller mailkontakt att föredra. Kommunens kundtjänst på Kraftgatan 10 är öppen men för att minska risken för smitta uppmanar vi våra besökare att ringa oss i stället för att komma förbi.

Det här gäller för medarbetare inom kommunens verksamheter

Nedan ser du exempel på åtgärder som riktar sig internt till medarbetare inom Hedemora kommuns verksamheter:

 • De som utifrån vad verksamheten kräver kan arbeta hemifrån ska göra det. Detta sker i samråd med sin chef.
 • Möten ska så långt det är möjligt hållas digitalt
 • Vissa kommunala verksamheter kan behöva stänga, alternativt begränsa öppettider eller begränsa antalet som får vistas i verksamheten
 • Besök till kommunala verksamheter ska begränsas för att minska risk för smittspridning. Det kan handla om att ändra öppettider eller att besökaren istället får möjlighet till ett digitalt möte

Mer information

hedemora.se/coronaviruset finns mer information om vad kommunen gör för att begränsa smittspridningen av coronaviruset och vad du själv kan göra.

Ladda gärna ned hedemoras app för att få snabb information om vad som sker med anledning av covid-19. Mer information om appen. 

 

 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-11-20
Skriv ut