Läget för covid19-vaccinering

Person får spruta i armen

Alla boende på kommunens fyra äldreboende har fått sina två vaccinationer av kommunens sjuksköterskor. Tre gruppbostäder enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har också fått två vaccinationer.

Region Dalarna har nu börjat vaccinera de som har hemtjänst och hemtjänstbrukarens närstående.

Justerad prioriteringsordning

För närvarande är det fas 1 i vaccineringen som pågår. Det är personer på särskilda boenden, och inom LSS eller de som har hemtjänst. Den fasen beräknas vara klar i slutet av mars. Parallellt sker också vaccination av vård- och omsorgspersonal i länets kommuner samt regionens hälso- och sjukvårdspersonal i prioriterade verksamheter.

Fas 2 har justerats av Folkhälsomyndigheten. Där ingår personer från 65 år och äldre. Åldersgränsen för fas 2 har sänkts, den var tidigare från 70 år. I den här fasen ingår också personer i flera riskgrupper där det är större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19.

Vaccinationsplanen kan förändras något och det är viktigt att känna till. Det är tillgången på vaccin som styr och det finns en viss osäkerhet i leveransen av vaccin.

Aktuell information om vaccineringen i Dalarna finns på 1177 - Vaccination mot covid-19

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-02-12
Skriv ut