Renovering av Vårgatan

Karta som visar var arbetet på Vårgatan kommer att vara.

Under vecka 43 kommer Hedemora kommun att påbörja en renovering av Vårgatan, delen Mellanvägen-Kraftgatan. Arbetet kommer att bestå i att gatan delvis förstärks, planfräses och får en ny beläggning. Ny gång- och cykelbana kommer att anläggas i Callerholmsgatans förlängning upp mot Kraftgatan. Vid busshållplatsen görs en passage över gatan för att få en fartdämpning och för att få en säkrare passage för gående och cyklister. Trottoaren mot fastigheterna efter Vårgatan 15-25 renoveras.

Arbetet beräknas ta ca 3 veckor. Under tiden för arbetets utförande kommer det att bli problem ta sig fram för gående, cyklister och fordon. Det kommer även bli problem för fastighetsägarna vissa tider att kunna köra in och ut till fastigheterna.

Tänk på att respektera skyltningar, avstängningar för allas säkerhet.

Om möjligt så välj en annan väg!

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-10-14
Skriv ut