Utvecklingsarbetet inom Individ och familjeomsorgen ger resultat

Marjo Savelius, förvaltningschef omsorgsförvaltningen

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) avslutar nu sitt ärende utan vitesåtgärd.

- Jag är stolt över det utvecklingsarbete vi gjort under den här tiden. Och att IVO beslutat att avsluta ärendet utan åtgärd visar att vi är på god väg med de förändringar vi hittills genomfört, säger Marjo Savelius, förvaltningschef.

Den 25:e november fick Hedemora kommun ett föreläggande från IVO gällande anmälningar till socialtjänsten som inte utretts. Kommunen fick fram till 15:e mars på sig att åtgärda de brister som IVO sett i tillsynen.

Socialtjänsten i Hedemora kommun har sedan IVO´s inspektion startat ett omfattande utvecklingsarbete. Personalstyrkan har utökats, det har bland annat anställts en kvalitetsutvecklare på barn- och ungdomsenheten och det har anställts en extra arbetsledare. Omsorgsnämnden har tagit fram nya riktlinjer hur ärenden ska hanteras så att det alltid sker på ett rättssäkert sätt. Den granskning som IVO gjort visar också att de åtgärder som hittills har genomförts har gett resultat i och med att de avslutar sitt ärende.  

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-08-26
Skriv ut