G H Melins fonder

G H Melins fonder består av två fonder: en för före detta Hedemora stad och en för före detta Hedemora socken.

Medel kan sökas för allmännyttiga och välgörande ändamål. Den som kan söka ska bo i Hedemora stad, Hedemora stads omland eller Vikmanshyttan. Föreningar och personer i Garpenberg, Husby, Långshyttan och Stjärnsund kan alltså inte söka.

Fabrikör Gustaf Herman Melin donerade 1888 pengar till Hedemora socken och Hedemora stad. Pengarna skulle förvaltas i en fond där avkastningen skulle utdelas som bidrag till allmännyttiga och välgörande ändamål. Kartan har ritats om sedan 1888 och nu ingår flera orter i Hedemora kommun. Enligt donationsbestämmelserna är det bara föreningar och personer i de orter som ingick i dåvarande Hedemora socken och stad som är berättigade att söka, det vill säga Hedemora stad, Hedemora stads omland och Vikmanshyttan. Föreningar och personer i Garpenberg, Husby, Långshyttan och Stjärnsund kan alltså inte söka.

I donationen står att pengarna ska gå till allmännyttiga och välgörande ändamål. Egna insatser prioriteras och utdelningen bör utgöra en del av det totala behovet. Föreningsliv prioriteras före kommunen och enskilda personer. Beslut om tilldelning ur fonderna fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Annonsering sker i januari månad de år då behållningen har blivit tillräckligt stor. För året 2021 var utbetalt belopp så lågt att man beslutat att ingen annonsering skulle ske.
De år som annonsering sker, ska ansökan vara inkommen senast den 31 mars.

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-02-09

Kommunsekreterare
Jennifer Berglund
0225- 341 69
jennifer.berglund@hedemora.se