Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Ordförande och chef har ordet

Hedemora kommuns främsta uppdrag, från förskola till vuxenutbildning, är att stå upp och främja ett lärande där varje individ ges förutsättningar för att stimulera till att inhämta och utvecklar kunskaper och värden. Under året 2017 har vi arbetat intensivt för alla barn/elevers allsidiga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och världsmedborgare i Hedemora kommun.

Under 2018 kommer vi fortsätta arbete med värdegrunden i våra förskolor och skolor. Alla barn, ungdomar och vuxna studenter ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. Vi tjänstemän ska fortsätta att skapa förutsättningar för att alla ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla sina förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.

Våra förskolors/skolors värdegrundsarbete ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Dessa värden ska vi fortsätta att förmedla och förvalta. Kommunens samtliga förskolor/skolor har skapat en plan för att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda som
du kan ta del av på vår hemsida.

Vi kommer inför 2018 att fortsätta att ta avstånd mot alla former av trakasserier och kränkningar, allt för att alla ska få ett gott nytt år.

Stefan Grybb, Förvaltningschef
Anki Rooslien, Bildningsnämndens ordförande

Stefan_och_Anki_web_ny.jpg
Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-05-07