Kontakt

Planarkitekt
Sara Wik
Telefon: 0225-340 78
E-post: sara.wik@hedemora.se

Planarkitekt
Carina Jacob (Föräldraledig)
Telefon:
E-post:

Stadsarkitekt
Vakant
Telefon:
E-post:

Till kommunens växel: 0225-340 00

Mark- och exploateringschef
Niklas Arfs
Telefon: 0225-347 63
E-post: niklas.arfs@hedemora.se

Strategisk samhällsplanerare
Per-olof Herou
Tel: 0225-341 86
E-post: per-olof.herou@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Samhällsplanering

Här hittar du översiktsplaner, detaljplaner och strategiska dokument som har med stadsplanering att göra.

Hedemoras stadsutveckling vägleds av flera strategiska planer som samlar och behandlar viktiga frågor ur olika perspektiv. Planerna kan gälla hela kommunens yta eller särskilda delområden. De kan blicka långt in i en avlägsen framtid eller ha en kortare tidshorisont. Detaljeringsgraden kan vara stor eller liten.

Drygt 200 detaljplaner och områdesbestämmelser finns i kommunen idag, främst i tätorterna. De reglerar markens användning, byggrätter mm. Även inom områden med sammanhållen bebyggelse gäller förhöjd lovplikt. Planerna påverkar med andra ord dina byggmöjligheter, tomtgränser, var olika verksamheter lokaliseras samt hur gator, torg och parker utformas och sköts.

Kvinnor, män, barn, företagare, turister, funktionshindrade - alla har vi olika syn på vår närmiljö. Med din medverkan blir planeringen bättre. Som invånare har du möjlighet att bidra med dina synpunkter vid flera tillfällen under framtagandet av sådana planer.

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-10-02