Kontakt

Maria Lundgren

Mångfaldsstrateg

E-post: maria.lundgren@hedemora.se

Telefon: 0225-341 55

Dela sidan på sociala medier

Jämställdhet

Hedemora har haft fokus på jämställdhet länge. Att en liten kommun har ett sånt fokus är ovanligt, men ingen slump. Kommunen har från både politiskt håll och i förvaltningarna sett hur jämställdhetsperspektivet utvecklat och förbättrat verksamheten. Och gett invånarna i Hedemora en bättre plats att bo på.

Det kan vara svårt att integrera perspektivet och för att hjälpa verksamheterna har kommunen utvecklat olika stödmaterial och verktyg.

- Framsteg har direkt koppling till mänskliga rättigheter och är för oss som kommun både självklart och samhällsekonomiskt nödvändigt, säger Maria Högkvist, mångfaldstrateg i Kommunstyrelseförvaltningen.  

För Hedemoraborna finns många konkreta förbättringar. Föreningsbidraget i kommunen är numera jämställt. Det vill säga att traditionellt kvinnodominerad fritidsverksamhet får lika stort ekonomiskt bidrag som traditionellt manliga verksamheter. Vidare har just nyanlända kvinnor prioriterats och kommunen visar fina resultat när det gäller att stötta målgruppen mot utbildning och jobb. Inom kommunen har heltid blivit norm i också traditionellt kvinnliga sektorer med många deltidsarbetande och löneöversyner har minskat löneklyftorna mellan könen. 

Här har vi samlat mer information om vårt arbete för dig som vill veta mer, eller använda dig av våra verktyg. 

fler faktorer än kön, såsom ålder, geografisk hemvist, socioekonomisk status, könsidentitet och

könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, utbildningsnivå samt

trosuppfattningar och religion. För att vara fullständig måste analysen också kompletteras med en

bedömning av vilka maktförhållanden som råder för olika grupper i den aktuella kontexten.

 

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-02-19