Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Riktlinjer för barnomsorg

 

Förskola

Förskola eller pedagogisk omsorg är till för alla barn utifrån varje individs behov. Arbetet på enheten syftar till att stödja alla barns möjlighet till att få möta en likvärdig och stimulerande miljö.


I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal utifrån läroplanens uppdrag med att främja barns lärande (Lpfö 18). Förskolans verksamhet finns även reglerad i exempelvis skollagen.


Ditt barn kan få plats i förskolan eller vid pedagogisk omsorg från ett års ålder om du studerar eller arbetar. Det är dina arbetstider/studietider som styr barnets schema i förskolan/pedagogiska omsorgen. Då någon av vårdnadshavarna är lediga är således även barnet ledigt.


Om du är arbetssökande eller är föräldraledig med annat barn kan du ansöka om plats i förskola/pedagogisk omsorg om minst tre timmar per dag (15h/v). Tiderna förläggs då på samma sätt som för allmän förskola.


Om du har plats i förskola eller vid pedagogisk omsorg men inte nyttjat din plats under två månader och särskilda skäl ej föreligger skrivs ditt barn ut från verksamheten. Som särskilda skäl räknas exempelvis långvarig sjukdom eller sommarledighet.

Vid uppsägning av förskoleplats gäller 30 dagars uppsägningstid.


Allmän förskola

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Det är rektor för förskolan som utifrån sin organisation beslutar om vistelsetiden. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar per år och följer skolans läsårstider. Det innebär att barnet alltid är ledigt från förskolan under höst-, jul-, sport-, påsk- och sommarlov.


Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Pedagogisk omsorg erbjuds i vissa upptagningsområden som ett alternativ till förskola och är en verksamhet där en dagbarnvårdare tar emot barn i det egna hemmet (familjedaghem).


Skolbarnomsorg/Fritidshem (14 kap §5, skollagen) 

Verksamheten i fritidshemmet utgår ifrån läroplanens uppdrag och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen ska komplettera undervisningen i förskoleklass och skola samt ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer och känna tillhörighet och trygghet i gruppen.
Skolbarnomsorg/Fritids bedrivs på kommunens samtliga våra F–6 skolor. Eleven har rätt till plats i fritidshem den tid som vårdnadshavarna arbetar eller studerar och ni får en plats i fritidshemmet direkt efter att din ansökan behandlats om ni uppfyller kriterierna.

Vid uppsägning av fritidshemsplats gäller 30 dagars uppsägningstid.


Frågor och svar:

Hur gör jag för att söka plats?

Du ansöker om plats via e-tjänsten på Hedemora kommuns hemsida.
Det datum ni uppger som ”från när plats önskas” avser det datum ni önskar
påbörja inskolningen.


När får jag besked om barnets placering?

I 8 kap. 14 § skollagen anges att ”när vårdnadshavare har anmält önskemål om
förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom
fyra månader”


Hur lång tid tar en inskolning?

Vi tillämpar föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du/ni som vårdnadshavare
är med barnet de första dagarna. Inskolningen kan ta upp till två veckor.


Varför får barnet inte plats på den förskola vi önskat?

Enligt skollagen 8 kap 15§ ska hänsyn tas till vårdnadshavares önskemål vid
placering. Ibland finns inte tillräckligt många lediga platser vid den önskade
förskolan och då erbjuds barnet en annan förskola. I kommunen tillämpas inte
syskonförtur.


Hur gör jag för att byta förskola?

Det söker ni via e-tjänster.


Övrigt

Ni som vårdnadshavare ombesörjer att barnet har:

  • Vagn att sova i.
  • Ombyteskläder samt kläder för alla väder.
  • Blöjor
  • Napp/snuttefilt om det behövs för vilan.
Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-02-13