Kontakt

Jämställdhet

Mångfaldsstrateg
Maria Lundgren                                          
0225-341 55
maria.lundgren@hedemora.se

 

Till kommunens växel: 0225-340 00
Dela sidan på sociala medier

Jämställdhet Hedemora kommun

Samhället idag är inte jämställt, vilket vi i Hedemora vill ändra på. Hedemora har sedan 2010 aktivt arbetat med jämställdhetsfrågor i kommunen. I Hedemora vill vi uppnå lika goda resultat och erbjuda rätt kvalitet inom våra olika verksamheter för alla invånare oavsett kön.

I Hedemora ska individbaserad statistik redovisas könsuppdelat och analyseras. Vidare ska det finnas könskonsekvensbeskrivningar i våra tjänsteskrivelser när dessa berör kvinnor och män, flickor och pojkar. Vi utgår från de två juridiska könen, kvinna/flicka eller man/pojke för att synliggöra ojämställdhet men är samtidigt medvetna om att alla inte definierar sig med sitt juridiska kön.

I Hedemora precis som i resten av samhället bemöts kvinnor, män, flickor och pojkar på olika villkor - vilket skapar ojämställdhet. Vi gör ofta omedvetet skillnad och behöver därför arbeta för att motverka diskriminering, fördomar och föreställningar om stereotypa könsmönster såväl som om mäns överordning och kvinnors underordning. 

I Hedemora ska alla kvinnor, män och flickor, pojkar ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket ligger i enlighet med Sverige övergripande jämställdhetspolitiska mål som antogs av Riksdagen 2009. Jämställdhetsarbetet utgår även ifrån de sex nationella delmålen: 1) En jämn fördelning av makt och inflytande; 2)ekonomisk jämställdhet; 3)jämställd utbildning; 4)jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet; 5) jämställd hälsa och att 6) mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Strategin som används för att skapa ett jämställt samhälle i Hedemora såväl som i Sverige är jämställdhetsintegrering – vilket innebär att vi alla ska skapa jämställdhet i vår vardag varje dag. I Hedemora ska kön alltid analyseras med inte bara kön. Det innebär att vi kompletterar med ett jämlikhetsperspektiv. Jämlikhet kan ses som lika rättigheter och möjligheter oavsett vem man är. Jämställdhets och jämlikhetsperspektivet ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.

Hedemora har även 2009 signerat Den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR).

För mer information läs under rubriken Mångfald.

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-03-20