Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Kommunal anslagstavla

Här hittar du den digitala versionen av kommunens officiella anslagstavla.

Här publiceras aktuella anslag och kungörelser, du hittar också politiska protokoll där du kan läsa mer om besluten som tas i Hedemora. 
Protokoll från politiska möten publiceras när de är justerade.

Anslag från protokoll

Protokoll från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 13 januari 2020, anslagstid 2020-01-16--2020-02-07

Protokoll från kommunstyrelsen den 14 januari 2020, anslagstid 2020-01-17--2020-02-08

Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 20 januari 2020,
anslagstid 2020-01-21--2020-02-12

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 januari 2020, anslagstid 2020-01-22--2020-02-13

Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 20 januari 2020, anslagstid 2020-01-21--2020-02-12

Protokoll från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 29 november 2019, anslagstid
2020-01-22--2020-02-13

Protokoll från Gemensam nämnd för upphandling den 18 november 2019, anslagstid
2020-01-22--2020-02-13

Protokoll från omsorgsnämndens myndighetsutskott den 21 januari 2020, anslagstid 2020-01-24--2020-02-15

Protokoll från omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 22 januari 2020, anslagstid 2020-01-24--2020-02-15

Tillkännagivande av kungörelser

Kungörelse till kommunfullmäktige den 28 januari 2020

Tillkommande underlag till kommunfullmäktige den 28 januari 2020:

Ä 2 Enkel fråga om varför två motioner från Liberalerna inte får ställas

Ä 12 i Anmälan av motion om att redovisa kostnader för kommunala verksamheter som styrs av lagkrav

Ä 12 j Anmälan av motion om att införa integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Hedemora kommun

Ä 12 k Anmälan av motion om att minska antal ledamöter i kommunfullmäktige från 41 ledamöter till 31 ledamöter

Ä 12 l Anmälan av motion om att kommunen ska kameraövervaka platser som upplevs som otrygga

Ä 14 a Avsägelse från uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Ä 14 b Avsägelse från uppdrag som ledamot i bildningsnämnden

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2020-01-24