Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Kommunal anslagstavla

Här hittar du den digitala versionen av kommunens officiella anslagstavla.

Här publiceras aktuella anslag och kungörelser, du hittar också politiska protokoll där du kan läsa mer om besluten som tas i Hedemora. 
Protokoll från politiska möten publiceras när de är justerade.

Anslag från protokoll

Protokoll från valnämnden den 13 juni 2019, anslagstid 2019-06-14--2016-07-06

Protokoll från gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel,
anslagstid 2019-06-15--2019-07-07

Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 17 juni 2019, anslagstid 2019-06-17--2019-07-09

Protokoll från extra bildningsnämnd den 17 juni 2019, anslagstid 2019-06-17---2019-07-09

Protokoll från bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott den 17 juni 2019, anslagstid 2019-06-18--2019-07-10

Protokoll från kommunfullmäktige den 18 juni 2019, anslagstid 2019-06-19--2019-07-11

Protokoll från jävsnämnden den 24 juni 2019, anslagstid 2019-06-25--2019-07-17

Protokoll från bildningsnämnden den 24 juni 2019, anslagstid 2019-06-25--2019-07-17

Protokoll från kommunstyrelsens strategiutskott den 24 juni 2019,
anslagstid 2019-06-25--2019-07-17

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 juni 2019, anslagstid 2019-06-26--2019-07-18

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 juni 2019, anslagstid 2019-06-27--2019-07-19

Protokoll från extra kommunstyrelse arbetsutskott den 3 juli 2019, anslagstid 2019-07-03--2019-08-02

Protokoll från omsorgsnämnden den 3 juli 2019, anslagstid 2019-07-04--2019-07-26

Tillkännagivande av kungörelser

Kungörelse till kommunfullmäktige den 18 juni 2019

Komplettering av underlag till kommunfullmäktige den 18 juni 2019:

Ä 6 Svar från Owe Ahlinder (C) på interpellation från Allan Mattsson (KL) om back-up planer vid störningar av trygghetslarm för hemsjukvården

Ä 7 Svar från Ola Gilén (S) på interpellation från Britt-Inger Remning (M) om förslagsverksamheten

Ä 8 Bildningsnämndens beslut § 110 om besparningar 2019

Ä 9 Omsorgsnämndens beslut § 63 om besparingar 2019

Ä 17 Revisionsberättelse för kommunens fonder och stiftelser 2018

Ä 23 Anmälan av interpellation från Anna Eling (L) om brister inom socialtjänster

Ä 24 Avsägelse från Ola Gilén (S) som kommunstyrelsens ordförande med tillhörande uppdrag samt som ledamot i kommunfullmäktige

Ä 26 Förslag till nyemission och beslut om bolagsordning för Hedemora Elhandel AB

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-07-09