Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Kommunal anslagstavla

Här hittar du den digitala versionen av kommunens officiella anslagstavla.

Här publiceras aktuella anslag och kungörelser, du hittar också politiska protokoll där du kan läsa mer om besluten som tas i Hedemora. 
Protokoll från politiska möten publiceras när de är justerade.

Anslag från protokoll

Protokoll från bildningsnämnden den 29 april 2019, anslagstid 2019-05-02--2019-05-24

Protokoll från kommunstyrelsen den 7 maj 2019, anslagstid 2019-05-10--2019-06-01

Protokoll från omsorgsnämnden den 8 maj 2019, anslagstid 2019-05-10--2019-06-01

Protokoll från omsorgsnämndens myndighetsutskott extra den 10 maj 2019, anslagstid 2019-05-10--2019-06-01

Protokoll från jävsnämnden den 13 maj 2019, anslagstid 2019-05-14--2019-06-05

Protokoll från Södra Dalarnas Samordningsförbund den 15 mars 2019,
anslagstid 2019-05-14--2019-06-05 

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 maj 2019, anslagstid 2019-05-15--2019-06-06

Protokoll från Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel,
anslagstid 2019-05-17--2019-06-08

Protokoll från Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund den 14 maj 2019,
anslagstid 2019-05-21--2019-06-10

Protokoll från kommunstyrelsen strategiutskott den 20 maj 2019,
anslagstid 2019-05-21--2019-06-12

Protokoll från Västmanland-Dalarnas Lönenämnd den 3 maj 2019,
anslås 2019-05-21--2019-06-11

Protokoll från omsorgsnämndens myndighetsutskottet den 21 maj 2019 § 132, anslagstid 2019-05-21--2019-06-12

Protokoll från bildningsnämndens arbetsutskott den 20 maj 2019, anslagstid 2019-05-22--2019-06-13

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2019, anslagstid 2019-05-22--2019-06-13

Protokoll från omsorgsnämndens myndighetsutskott den 21 maj 2019, anslagstid 2019-05-22--2019-06-13

Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 22 maj 2019, anslagstid 2019-05-23--2019-06-14

Protokoll från omsorgsnämndens verkställighetsutskott den 22 maj 2019, anslagstid 2019-05-23--2019-06-14

Protokoll från Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott den 2 maj 2019,
anslagstid 2019-05-23--2019-06-14

Tillkännagivande av kungörelser

Kungörelse till kommunfullmäktige den 28 maj 2019

Komplettering av underlag till kommunfullmäktige den 28 maj 2019:

Ä 2 e Fråga till Allmänhetens frågestund om Svensk Näringslivs rankning

Ä 2 f Fråga till Allmänhetens frågestund om anställning av kommunikationschef

Ä 14 Korrekturläst och rättad version till Fritid- och Kulturpolitisk strategi 2019-2022

Ä 18 Anmälan av interpellation från Britt-Inger Remning (M) om förslagsverksamheten

Kungörelse till Valnämndens preliminära rösträkning - val till Europaparlamentet den 29 maj 2019

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-05-24