Du är här: »
Kontakt

Maria Lundgren

Mångfaldsstrateg

E-post: maria.lundgren@hedemora.se

Telefon: 0225-341 55

Dela sidan på sociala medier

Tillsammans för mångfald

mangfaldlogga.jpg

Mångfald handlar om integration, jämställdhet och jämlikhet

I Hedemora ska ett antal fokusområden genomsyra hela kommunens verksamhet. Två fokusområden handlar om mångfald, det är inkludering och jämställdhet. Läs mer om varje fokusområde i underrubrikerna.

Att vi i Hedemora kommun arbetar med mångfald innebär att kommunens verksamheter arbetar för att alla Hedemorabor ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter att själva forma sina liv och påverka samhället. Det handlar om att tillvarata alla Hedemorabors olikheter, erfarenheter och kompetenser samt att få människor att mötas och tillsammans skapa sammanhållning och delaktighet. Detta gäller kvinnor, flickor och män, pojkar samt personer som vare sig identifierar sig som kvinna, flicka eller man, pojke.

Arbetet utgår ifrån de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell orientering eller ålder. I Hedemora kommun råder det nolltolerans mot rasism och diskriminering.

I Hedemora har vi en Mångfaldsstrateg som arbetar med de övergripande, strategiska frågorna när det gäller mångfald och arbetar för att samordna kommunens samlade arbete. I övrigt svarar kommunens olika förvaltningar för de delar i arbetet med jämställdhet, jämlikhet samt inkludering samt mottagande av asylsökande och nyanlända som faller inom ramen för respektive verksamhetsområde. 

För övergripande frågor om mångfald kontakta:

Maria Högkvist

Mångfaldsstrateg

E-post: maria.hogkvist@hedemora.se

 

Telefon: 0225-341 55

 

·         Vägen in - regional strategi för integration i Dalarna

o   Vägen till arbete,

o   Vägen till språk och utbildning,

o   Vägen till en god och jämlik hälsa,

o   Vägen till bostad

o   Vägen till social sammanhållning och delaktighet

·         Övergripande policy för jämställdhet och mångfald.

·         Handlingsplan för CEMR-deklarationen (Europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå 2011-2016).

·         Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Hedemora koncernen (2014-2016) (utifrån diskrimineringslagen).

 

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-11-15