Kontakt

Miljömål

 

Hållbarhetsstrateg
Angela Poroli
Tfn: 0225-341 99
angela.poroli@hedemora.se

Besök: Receptionen
            Hökargatan 6
            Hedemora

Dela sidan på sociala medier

Miljömål

wild bee in insect shelter

Nationella miljömål som grund

Utgångspunkten för kommunens miljöarbete är de nationella mål och planer som finns. Det övergripande, nationella målet är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. För att nå målen fastslås fem grundläggande värden:

  • Främja människors hälsa
  • Värna den biologiska mångfalden
  • Ta tillvara kulturhistoriska värden
  • Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • Trygga god hushållning med naturresurser
Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-11-06