Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Detaljplaner – vad är det?

En detaljplan görs över en mindre del av kommunen, ofta ett eller ett par kvarter eller några fastigheter. I planen görs en avvägning mellan den enskilde fastighetsägarens intresse och intresset för samhället i övrigt.

Planer består av karta med planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Dessa redovisar till exempel hur gator och allmänna platser ska utformas och hur byggnader ska användas, utformas och placeras.

När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är bindande för efterföljande beslut, till exempel bygglov.

Hur går det till att göra en detaljplan?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsens strategiutskott eller privatperson som kan ge ett uppdrag till planavdelningen. Den handläggare som ärendet undersöker alla förutsättningar och gör sedan ett förslag till plan. Ibland görs även ett planprogram.

Lämna synpunkter, överklaga

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du äger fastigheter, eller bor inom eller i närheten av planområdet räknas du som sakägare. Som sakägare har du rätt att överklaga beslutet. Om du ska kunna överklaga ett planbeslut måste du i tid lämna dina synpunkter skriftligt.

Kommunala nämnder och en rad statliga organ och ämbetsverk, till exempel länsstyrelsen får också lämna synpunkter.

Vem fattar beslut?

Det är oftast Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om nya detaljplaner.

Vilken plan gäller där jag bor?

Alla större orter i kommunen är detaljplanelagda. Du hittar länk till en webbsida med alla gällande detaljplaner nedan.


Gällande detaljplaner


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2016-12-13