Kontakt

Hälsofrämjandeteamet i Hedemora

 

Dela sidan på sociala medier

Hälsofrämjandeteamet i Hedemora

halsoframjandeteamet.jpg

Hälsofrämjandeteamet är en del av ett samverkansprojekt mellan Region Dalarna, Avesta kommun och Hedemora kommun och består av två Hälsopedagoger, en Hälsovetare och en Folkhälsostrateg.  Detta projekt syftar till att förbättra folkhälsan, öka tillgängligheten och arbeta för en jämlik hälsa i samhället.

Sedan projektstarten den 2 maj har de varit på 33 möten med olika enheter inom Regionen och kommunerna. Av dessa 33 har 22 av dem utmynnat i direkta samarbeten. Behovet av hälsofrämjande insatser är stort och teamet är övertygade om att samverkan är en framgångsfaktor.

Studier visar att stillasittande och psykisk ohälsa hos barn och unga ökar, framförallt bland unga tjejer. Det har även framkommit att nyanlända tjejer lätt blir isolerade i hemmet. Därför har teamet tillsammans med Avesta kommuns skolor dragit igång sommaraktiviteter för tjejer 13-21 år i Horndal och Avesta. Syftet med aktiviteterna är att bryta mönstret av stillasittande och isolering samt öka social samvaro och sprida kunskap om hälsosamma levnadsvanor.

I Hedemora har de inlett samarbete med skola, vård och föreningar. Inför hösten är fler samverkansmöten och aktiviteter inplanerade. Bland annat kommer teamet att samarbeta med Långshyttans vårdcentral där man ser ett stort behov av hälsofrämjande insatser för stressade småbarnsföräldrar och unga vuxna. Teamet kommer även att stötta upp på Familjecentralen i Hedemora med grupper för gravida och för nyblivna föräldrar.
Utöver detta är de inbjudna till Hedemora kommuns elevhälsoteam för att planera elevhälsoarbetet framöver.

Hälsofrämjandeteamet kommer att finnas på Skördeloppet så där är befolkningen välkomna att ställa frågor och göra sin röst hörd!


Hälsofrämjandeteamet tipsar:

  • Fun Camp och Friidrottsföreningen har kostnadsfria träningar för barn och ungdomar, onsdagar under julimånad!  Kontaktperson: Peter Westlund 0225-34755 peter.westlund@hedemora.se
  • Hedemora Träningsverk kör utegympa på Vasaliden, måndagar klockan 19:00!
  • SoftHouse , Hedemoras mobila fritidsgård, kommer finnas på plats i olika delar av kommunen från 17:e juni till 27:e juli 17.00-21.00! Följ dem på sociala medier.

Kontaktuppgifter: halsoframjande.teamet@regiondalarna.se


Teamet består av: (från vänster på bilden ovan) Johanna Bergeå, Jennie Gustavsson, Camilla Karlsson och Cecilia Ljungkvist Holm.


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-07-02