Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Nytt om eldningsförbudet

12789397-brand-i-skogen_-_webb_174549.jpg
2018-08-02

Eldningsförbud gäller fortfarande i skog och mark och på iordninggjorda grillplatser i Hedemora kommun. Förbudet gäller även campingplatser, stormkök eller engångsgrillar. Du får dock återigen grilla på din egen tomt.

Tänk på att:

- djupare markskikt är kraftigt uttorkade och det är därmed fortfarande risk för omfattande mark- och skogsbränder.

- även om det kommer regn så kommer skog och mark snabbt att kunna torka upp vid uppehållsväder och brandriskerna stiger då återigen till mycket höga värden.

- räddningstjänsternas personal och material är fortsatt hårt utnyttjade på grund av de tidigare stora bränderna i länet.

Det är också viktigt att påpeka att oavsett om det råder förbud eller inte kan du ställas till ansvar om du orsakar brand

Länkar till mer information om brandrisk och eldningsförbud

Brandriskprognoser för Dalarnas län hittar du på webbplatsen Samhällsinformation Dalarna.
Samhällsinformation Dalarnalänk till annan webbplats

På webbplatsen Krisinformation.se, (drivs av MSB) kan du ta del av råd och aktuell information om händelser och kriser från myndigheter lokalt, regionalt och nationellt.
Krisinformation.se

På MSB:s webbplats dinsäkerhet.se finns information om brandrisk och eldning.
Dinsäkerhet.selänk till annan webbplats

Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats

News about the fire ban August 2, 2018

Firefighting prohibitions still apply in forest and land and on prepared barbecue
areas in Hedemora municipality. The ban also applies to campsites, kitchens or
disposable grills. However, you may grill your own plot again.

Keep in mind that:
- deeper soil layers are heavily dehydrated and there is still a risk of extensive
land and forest fires. - Even if it's raining, forest and land will quickly be able to wipe up at rest
and fire risks rise again to very high values. - Rescue services personnel and materials are still heavily exploited due to the
former major fires in the county. It is also important to point out that regardless of whether there is a ban or not,
you can be held liable if you cause a fire.
Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2018-08-02