Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Sök pengar till sommarlovsaktiviteter 2019!

FunCamp.jpg

Fritidsenheten kommer i sommar för andra året samordna Fun Camp som är gratis sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år i Hedemora Kommun. Vill ni som förening medverka i Fun Camp med Era aktiviteter ska ni kontakta oss.

Riktlinjer för aktivitet

 • Aktiviteten ska genomföras i Hedemora kommun
 • Aktiviteten ska rikta sig till barn- och unga inom åldersspannet 6-15 år. 
 • Aktiviteten ska vara gratis för deltagarna.
 • Aktiviteten får inte kräva någon form av tidigare erfarenhet eller någon form av behovsprövning. 
 • Aktiviteten ska främja både flickors och pojkars deltagande

Främja integration och motverka segregation

Detta uppmuntrar vi till: 

 • Aktiviteter som bygger på samverkan mellan flera organisationer.
 • Aktiviteter som genomförs i Hedemora kommuns landsbygdsområden. 
 • Aktiviteter med tydligt jämställdhets- och/eller jämlikhetsfokus. 

Hur ansöker du om bidrag?

Du ansöker skriftligt på en blankett. Du hittar blanketten som bilaga.
Ansökningstiden är till och med den 15 maj 2019.

Ansökan skickas till Hedemora kommun, Fritidsenheten, 776 30 Hedemora.

Ansökan ska innehålla:

 • Information om din förening eller organisation med kontaktuppgifter.
 • Beskrivning av aktiviteten.
 • Plats för aktiviteten.
 • Beräknat antal deltagare.
 • Information om det är begränsat antal platser.
 • Start- och slutdatum.
 • Kostnadskalkyl med beräknad kostnad för personal, material med mera.

 

Har du frågor eller behöver hjälp att fylla i ansökan? Kontakta Jan Olsson på mail jan.olsson@hedemora.se eller telefon 0225-34120.

Övriga förutsättningar

Du ska redovisa senast den 30 september. Du gör en skriftlig redovisning till kommunen. Redovisningen ska innehålla:

 • Antal deltagare samt könsfördelning
 • Kostnader för verksamheten

Om aktiviteten inte genomförs ska bidraget återbetalas. Om endast del av bidraget använts kommer ska resterande återbetalas.

Välkommen med din ansökan!

Ansökningsblankett Fun Camp 2019

Fritidsenheten
Hedemora Kommun

Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-04-10