Kontakt

Socialt stöd - socialkontoret

Ring oss 0225-340 56 alt. kommunens växel 0225-340 00                     Fax: 0225-340 57
                     
                      
RECEPTIONENS ÖPPETTIDER måndag - fredag 10:00 – 12:00, 13:00 – 15:00

Telefon är bemannad: måndag - fredag 08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00                                                  

vakantFörvaltningschef
0225-340 00             
E-post: 

Besök: Hökargatan 8, Hedemora    
Postadress: Box 201, 776 28 Hedemora
E-post:
omsorgsforvaltningen-kontoret@hedemora.se

Dela sidan på sociala medier

Barn, ungdom och familj

140327_Stod_till_barn_och_unga_compressed.jpg

Barn och ungdomar behöver växa upp under goda och trygga förhållanden. Ibland uppstår problem som är svåra att lösa inom den egna familjen. Socialtjänsten i Hedemora ger stöd till de barn, ungdomar och familjer som behöver.

Vi erbjuder information och rådgivning samt utreder och fattar beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen och lagen om vård av unga. Vi kan också erbjuda skydd och stöd i olika situationer.

Insatserna syftar till att stärka föräldrarnas förmåga att leva upp till sitt föräldraansvar. Arbetet sker utifrån ett nätverksorienterat synsätt. Socialtjänsten ingriper för att skydda barn när risk finns att de far illa. Så långt som möjligt skall detta ske med föräldrarnas samverkan.

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla detta till socialtjänsten genom en så kallad orosanmälan.

Läs mer om hur du går till väga med en orosanmälan

I menyn till höger kan du läsa mer om vår verksamhet och vilket stöd och hjälp du kan få. Det finns även en flik för dig som är barn eller ungdom med information om vart du kan vända dig för stöd i olika situationer i livet. 

Kontakt
Kontakta oss på telefon 0225 340 56 eller via kommunens växel 0225 340 00.
Besök hos handläggare sker efter överenskommelse.

Stöd och hjälp från socialtjänsten gällande barn, ungdomar och familj är kostnadsfritt.

Synpunkter och klagomål
Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation ska präglas av ett gott bemötande. Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter. Socialförvaltningen har en speciell folder du kan använda. Den finns i receptionen. Du kan även lämna dina synpunkter via hemsidan här 

Överklaga beslut
Alla beslut som fattas av Socialtjänsten kan överklagas. Hur man överklagar, se nedan.

Tala om vilket beslut ni överklagar genom att: 
ange beslutsfattare och datum för beslutet, ange varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha, uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer, underteckna skrivelsen, bifoga handlingar eller annat som ni anser stöder er uppfattning.
Överklagan skall lämnas in eller skickas till den beslutsfattare, som har fattat beslutet. 

För att överklagandet ska kunna prövas, måste handlingarna ha inkommit senast tre veckor efter den dag ni fick del av beslutet. Om beslutsfattaren inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt, kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten. Vid frågor kontakta socialförvaltningen.

Sekretess
Individ- och familjeomsorgens verksamheter omfattas av sekretessregler till skydd för individen. Huvudprincipen är att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte är klart att uppgifterna kan lämnas utan att den enskilde eller närstående lider men.

Socialstyrelsen 

 


Saknar Du någon information?
Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2019-05-06