Medborgarinitiativ

Du som är folkbokförd i Hedemora kommun kan lämna ett medborgarinitiativ till kommunfullmäktige (medborgarförslag).Det innebär att även barn, ungdomar och personer som saknar rösträtt får lämna in initiativ. Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer kan inte lämna in initiativ. 

Ett medborgarinitiativ är en möjlighet att komma med idéer som rör någon av kommunens angelägenheter. Har du synpunkter, förslag på förbättringar eller klagomål på kommunens service eller tjänster, exempelvis vatten, avlopp, skolor, förskolor eller omsorg anmäler du det på sidan Synpunkter och förslag.

När du skriver ett medborgarinitiativ var noga med att formulera vad du vill att politiken ska ställning till: beskrivning av bakgrund och beskrivning om önskat beslut. 

  • Medborgarinitiativ som kommit in till kommunen blir en allmän handling och blir offentligt om det inte innehåller sekretessbelagda uppgifter.
     
  • Medborgarinitiativ som har att göra med myndighetsutövning mot enskild kan inte behandlas, exempelvis socialbidrag och bygglov.
     
  • Medborgarinitiativ får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd, strider mot lag eller annan författning.
     
  • Ett medborgarinitiativ kan bara innehålla ett ämne. Du kan givetvis lämna in flera initiativ.

De medborgarinitiativ som inkommit till kommunstyrelseförvaltningen redovisas för kommunfullmäktige i samband med att kallelsen kungörs på kommunens anslagstavla.
Ledamöter i fullmäktige har därefter möjlighet att utifrån inlämnade förslag, stödja förslaget genom att skriva en motion i ärendet. 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-01-26

Tfn: 0225-340 00
Tfn-tider: 8:00-12:00, 13:00-17:00
E-post: Kommun@hedemora.se
Öppet: 9:00-16:00

Besök: Receptionen
           Hökargatan 6
           Hedemora