Nedtagning av träd på kommunal mark

Vi får ofta in önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på kommunens mark. Vill du att kommunens träd ska tas ned måste du ansöka om detta. Vi bedömer din ansökan under hösten, eventuell nedtagning sker sedan under påföljande vinter.

 Även om skogen alltid finns nära i Hedemora kommun fyller träden inne i samhällen viktiga funktioner. Träd och växtlighet är nästan alltid värdefullt och bidrar till platsens karaktär. Tätortsnära naturmark fungerar som gröna oaser. De har stort rekreativt värde, samtidigt som de är viktiga för växt- och djurlivet. Kommunen är därför generellt mycket restriktiv till att ta ner träd i anslutning till bebyggelse, under förutsättning att träden inte utgör någon fara.

Om du vill att ett träd ska tas ner gör vi en bedömning enligt följande:

 • Trädets kondition – utgör trädet en risk för allmänhet eller fastighetsägare?
 • Trädets betydelse för området - vilken funktion fyller det för biologisk mångfald, kulturmiljö, rekreation och stadsbild.
 • Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes?
 • Ålder och storlek. Om trädet faller under kategorin skyddsvärda träd gäller särskilda regler.
 • Om de boende i området påverkas av trädet och om berörda grannar är överens.

Vi tar inte ner träd för att:

 • De skuggar din tomt och eller bostadshus.
 • De tappar löv, barr eller frön på din tomt.
 • De orsakar dåligt tillväxt på din tomt.
 • De stör parabolantenner eller annan elektronisk utrustning.
 • De stör utsikten.
 • De har vuxit sedan fastigheten byggdes/köptes.

Träd berör ofta många personer i ett område, och åsikterna om träd går ofta isär. Därför är det viktigt att alla berörda grannar tillfrågas innan ansökan skickas in. Principen är att alla berörda grannar ska stå bakom ansökan. Skulle det finnas motstridiga önskemål är det din skyldighet att detta tydligt framgår i din ansökan. Dina grannar ska även informeras när ansökan är skickad till kommunen. Berörda grannar är de som bor i trädets direkta närhet, samt de som från sin fastighet kan iaktta trädet.

Vi handlägger alla inkomna ansökningar och bedömer träden under hösten. Därför behöver vi ha din ansökan senast 15 oktober.

Ansökan om nedtagning av träd på kommunal mark görs i vår e-tjänst här.

Vid akuta fall, där träd innebär omedelbar fara för liv eller egendom, anmäl detta i vår tjänst för felanmälan.

Felanmälan via hemsida

Felanmälan via Facebook 

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2022-02-25

 Kommunens växel: 0225-340 00

E-post: miljoochbyggkontoret@hedemora.se