Parkering

Parkeringsskylt med datumparkering

Datumparkering
Datumparkering gäller mellan den 1 oktober - 31 mars, mellan kl. 00.00-08.00.

Datumparkeringen är till för att det skall vara möjligt att hålla gatorna rena från snö, sand och skräp.

Det är viktigt att datumparkeringen respekteras för att snöröjningen skall kunna klaras inom tätorten.

Parkeringsförbuds zon
I centrum är parkering endast tillåten på markerade platser där skyltningen anger tillåten parkeringstid.

Parkering är gratis.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Läs mer på Transportsstyrelsens hemsida:Parkeringstillstånd

Information om hur Hedemora kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection) finns på Hedemora kommuns hemsida www.hedemora.se under Dataskydd. Du kan också kontakta kommunens kundtjänst tel. 0225-34 000.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem.
Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling annars kan vi tyvärr inte svara. 
Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Ditt namn:
  

Din e-postadress:
   

Din synpunkt:
  

 

Sida uppdaterad 2021-07-27